16.03.2020 набрали чинності  підпункти 1-7 пункту 18 розділу I Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні».

У зв’язку з чим, внесено зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі – Закон про реєстрацію) щодо взяття контролюючими органами на облік як платника податків та зборів відповідних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців одночасно з державною реєстрацією таких осіб.

Так, відповідно до пункту 1 частини першої статті 17 Закону про реєстрацію для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, органу місцевого самоврядування, подається заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної в результаті поділу, виділу, додатково зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в частині їх належності до юридичної особи – правонаступника. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи приватного права може зазначатися, що вона діє на підставі модельного статуту, а також прохання заявника про реєстрацію юридичної особи платником податку на додану вартість та/або обрання спрощеної системи оподаткування, та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Якщо модельний статут є багатоваріантним, у заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи приватного права зазначається редакція модельного статуту, на підставі якого вона діє.

Зазначені зміни внесено також до частини першої статті 18 Закону про реєстрацію, відповідно до положень якої для державної реєстрації фізичної особи підприємцем подається заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем, в якій може зазначатися прохання про реєстрацію такої особи платником податку на додану вартість та/або обрання спрощеної системи оподаткування.

Водночас інформуємо, що наразі відсутня можливість реалізувати новели Закону № 132-IX в програмному забезпеченні Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З огляду на це, до доопрацювання програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості щодо виявлення заявником бажання про обрання спрощеної системи оподаткування та/або добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій можуть подаватись як додатки до заяви про державну реєстрацію за формами відповідних реєстраційних (податкових) заяв:

  • заява про застосування спрощеної системи оподаткування затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2019 року № 308, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 вересня 2019 року за № 1054/34025;

  • реєстраційна заява платника податку на додану вартість затверджена наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року № 1130, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2014 року за № 1456/26233;

  • реєстраційна заява платника податку (щодо включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій) затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440.