Згідно пункту 4.56 Положення про міжрегіональні управління Міністерства юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 № 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.06.2011 за № 759/19497, Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Харків) здійснює відповідно до закону державну реєстрацію громадських об’єднань, їхніх відокремлених підрозділів, громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи, підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання, обласних, регіональних, республіканських, місцевих та первинних професійних спілок, їх організацій та об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних, республіканських Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських та місцевих організацій роботодавців та їх об’єднань, постійно діючих третейських судів; державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження.

Розгляд документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, здійснюється у такі строки:

  1. щодо творчої спілки, місцевого осередку творчої спілки – не пізніше 30 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації;

  2. щодо постійно діючого третейського суду – не пізніше 15 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації;

  3. щодо структурного утворення політичної партії – не пізніше 10 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації;

  4. щодо первинного осередку політичної партії – протягом одного робочого дня з дати подання документів для державної реєстрації;

  5. щодо професійної спілки, її організації або об’єднання, організації роботодавців, її об’єднання – не пізніше 15 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації;

  6. щодо громадського об’єднання, місцевого осередку громадського об’єднання із статусом юридичної особи – не пізніше трьох робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації;

  7. щодо громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, – не пізніше трьох робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації;

Також строк розгляду документів, встановлений пунктами 1, 5 і 6, може бути продовжений суб’єктом державної реєстрації за необхідності, але не більше ніж на 15 робочих днів.

Державна реєстрація може проводитися у скорочені строки. Підстави, порядок та розмір плати за проведення державної реєстрації у скорочені строки встановлюються постановою Кабінета Міністрів України від 25.12.2015 № 1133 «Про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у скорочені строки».