ГРОМАДСЬКИМ ОБ’ЄДНАННЯМ ЗІ СТАТУСОМ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ НЕОБХІДНО БУДЕ В 2020 РОЦІ ПОДАВАТИ ВІДОМОСТІ ПРО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ

З ЧИМ ЦЕ ПОВ’ЯЗАНО?

– 28.04.2020 набув чинності Закон України від 06 грудня 2019 року № 361-ІХ “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (далі – Закон), яким внесено зміни до низки нормативно-правових актів

– Законом внесено зміни до переліку юридичних осіб, відомості про кінцевих бенефіціарних власників яких повинні міститися в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі включено до цього переліку громадські об’єднання;

– згідно з пунктом 1 частини 7 статті 23 Закону України “Про громадські об’єднання” громадські об’єднання зобов’язані, серед іншого, зберігати і регулярно оновлювати інформацію, достатню для ідентифікації згідно з вимогами закону кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), засновників, керівників, членів керівних органів та довірених осіб громадського об’єднання, а також надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом.

ХТО ТАКИЙ КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК?

Кінцевий бенефіціарний власник – будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.

Кінцевим бенефіціарним власником є:

– для юридичних осіб – будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

– для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, – засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

– для інших подібних правових утворень – особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.

КОЛИ ПОДАВАТИ ВІДОМОСТІ ПРО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРІВ ВЛАСНИКІВ?

  1. При поданні документів для проведення тих реєстраційних дій, для проведення яких подається заява.

  2. Протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності (стосується тих громадських об’єднань, які зареєстровані до 18 квітня 2020 року).

  3. Протягом 30 робочих днів з дня виникнення змін до інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності повідомляти державного реєстратора та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни.

  4. Щороку, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації, протягом 14 календарних днів, подавати документи для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника.

КУДИ ПОДАВАТИ ВІДОМОСТІ ПРО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРІВ ВЛАСНИКІВ?

Громадські об’єднання подають документи до відділів Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Харків):

– громадські об’єднання, місцезнаходженням яких населені пункти Харківської області, звертаються до відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань у Харківській області Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Харків) за адресою – м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, буд. 26; контактний телефон: 057 752 49 73, 095 419 09 68;

– громадські об’єднання, місцезнаходженням яких населені пункти Луганської області, звертаються до відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань у Луганській області Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Харків) за адресою – Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, буд.22, каб.212, контактний телефон: 064 524 22 16, 095 362 42 02;

– громадські об’єднання, місцезнаходженням яких населені пункти Донецької області, звертаються до відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань у Донецькій області Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Харків) за адресою – Донецька обл., м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, буд.32, каб. 406, контактний телефон: 062 641 74 46, 062 644 25 00.

ЯКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕДБАЧЕНА ЗА НЕПОДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ?

Відповідно до статті 166-11 Кодекс України про адміністративні правопорушення неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору передбаченої Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи – тягнуть за собою накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Звертаємо увагу, що станом на сьогодні відсутній нормативно-правовий акт, яким затверджена форма та зміст структури власності. У зв’язку з чим до дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності юридичної особи, подання державному реєстратору такого документу як структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства, не вимагається.