Порядок перереєстрації друкованих засобів масової інформації

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» друкований засіб масової інформації підлягає перереєстрації в разі зміни засновника (складу співзасновників), назви, мови, сфери розповсюдження видання.

Зазначена норма кореспондується з пунктом 3.1. глави 3 Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 21 лютого 2006 року № 12/5, зареєстрованим Міністерством юстиції України 24 лютого 2006 року за № 173/12047 (далі – Положення).

Пунктом 3.2. глави 3 Положення встановлено, що до реєструючого органу подається заява із зазначенням підстав перереєстрації. До заяви додаються документи, якими підтверджується цивільна правоздатність, цивільна дієздатність засновника (співзасновників), угода між засновником і правонаступником (у разі перереєстрації друкованого засобу масової інформації у зв’язку зі зміною засновника) та копія попереднього свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації.

У свою чергу, зміна засновника (складу співзасновників) повинна оформлятися угодою між засновником (співзасновниками) і його правонаступником, укладеною відповідно до вимог цивільного законодавства України. Ця угода є підставою для подання правонаступником заяви про перереєстрацію в порядку, передбаченому статтями 11 і 12 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні».

Спори щодо зміни засновника (складу співзасновників) вирішуються судом в порядку, передбаченому цивільним процесуальним законодавством України.

Після прийняття реєструючим органом рішення про перереєстрацію для отримання нового свідоцтва засновник повертає оригінал попереднього свідоцтва. Нове свідоцтво видається після надання реєструючому органу відповідного платіжного документа.

Якщо оригінал свідоцтва про державну реєстрацію втрачено, засновник повинен підтвердити факт утрати свідоцтва. Таким підтвердженням може бути опубліковане в друкованому(них) засобі(ах) масової інформації оголошення про втрату свідоцтва, у якому вказуються назва друкованого засобу масової інформації, засновник друкованого засобу масової інформації, реєстраційний номер, серія, дата видачі втраченого свідоцтва та констатується факт визнання його недійсним.

При перереєстрації друкованого засобу масової інформації реєстраційний збір сплачується у половинному розмірі.