Відповідно до частини першої статті 1 Законом України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (далі – Закон) під друкованими засобами масової інформації (пресою) в Україні розуміються періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію.

Статтею 15 Закону встановлено, що відмова в державній реєстрації друкованого засобу масової інформації можлива тільки з таких підстав:

1) якщо назва друкованого засобу масової інформації, його програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість суперечать статтям 3 і 4 цього Закону;

2) якщо реєструючим органом уже раніше видано свідоцтво друкованому засобу масової інформації з тією ж назвою, за винятком видань, що виходять різними мовами;

3) якщо заяву подано до закінчення року з дня набрання законної сили рішенням про припинення діяльності друкованого засобу масової інформації;

4) якщо засновником (співзасновниками) порушено вимоги статті 10 цього Закону;

5) якщо засновниками (співзасновниками) друкованого засобу масової інформації виступають органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування.

Зазначена норма кореспондується з пунктом 2.8. глави 2 Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 21 лютого 2006 року № 12/5, зареєстрованим Міністерством юстиції України 24 лютого 2006 року за № 173/12047.

У письмовому повідомленні про відмову в державній реєстрації друкованого засобу масової інформації зазначаються підстави, передбачені статтею 15 Закону.

5) якщо засновниками (співзасновниками) друкованого засобу масової інформації виступають органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування.

Зазначена норма кореспондується з пунктом 2.8. глави 2 Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 21 лютого 2006 року № 12/5, зареєстрованим Міністерством юстиції України 24 лютого 2006 року за № 173/12047.

У письмовому повідомленні про відмову в державній реєстрації друкованого засобу масової інформації зазначаються підстави, передбачені статтею 15 Закону.