20.03.2020 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 27.12.2019 №577 «Про затвердження змін до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів», зареєсторований у Міністерстві юстиції 05.03.2020 за № 244/34527.

Зазначені зміни передбачають, зокрема:

Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету податків, зборів, пені, платежів та інших доходів бюджетів здійснюється за поданням (висновком) органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, а при поверненні судового збору (крім помилково зарахованого) – за судовим рішенням, яке набрало законної сили.

Подання подається платником разом з його заявою про повернення коштів з бюджету та оригіналом або копією документа на переказ, або паперовою копією електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету.

Заява про повернення коштів з бюджету складається платником у довільній формі з обов’язковим зазначенням такої інформації: причина повернення коштів з бюджету, найменування платника (суб’єкта господарювання), код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи та номер контактного телефону, сума платежу, що підлягає поверненню, спосіб перерахування коштів з бюджету – у безготівковій формі із зазначенням реквізитів рахунку одержувача коштів чи у готівковій формі.

Подання або копія судового рішення, засвідчена належним чином, повертається відповідними органами Казначейства надавачам без виконання у таких випадках:

1) перевищення встановлених законодавством строків надання заяви та подання до органу Казначейства;

2) невідповідність інформації, викладеної у заяві платника, даним, наведеним у поданні або копії судового рішення, засвідченій належним чином, або даним органу Казначейства про зарахування коштів до бюджету;

3) надання заяви та подання або копії судового рішення, засвідченої належним чином, не за призначенням;

4) надання заяви та подання або копії судового рішення, засвідченої належним чином, неуповноваженою особою;

5) порушення встановлених вимог щодо оформлення подання або копії судового рішення.

Наказ № 577 опубліковано у бюлетені «Офіційний вісник України» від 20.03.2020 № 22.