Оновлена інформація щодо процедури державної реєстрації народження, смерті, які відбулися на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України, визначеній такою відповідно до законодавства, розміщена на сайті Міністерства юстиції України у рубриці «Департамент державної реєстрації», підрубриці «До уваги громадян», розділах

«Заява до суду про встановлення факту народження дитини»,

«Заява до суду про встановлення факту смерті»,

«Пам’ятка щодо процедури отримання свідоцтва про народження дитини, яка народилася на тимчасово окупованій території України»,

«Пам’ятка щодо процедури отримання свідоцтва про смерть, коли особа померла на тимчасово окупованій території України».