Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Харків) повідомляє про набрання чинності з 05.06.2021 наказу Міністерства юстиції України «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України (щодо врегулювання питання реєстрації приватної нотаріальної діяльності нотаріуса при зміні адміністративно-територіального поділу України)» від 31.05.2021 № 1911/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2021 р. за № 715/36337, який опубліковано в Офіційному віснику України 04.06.2021 (№ 42, 2021).

Зазначеним наказом Мін’юсту внесені зміни до низки важливих нормативно-правових актів, які регламентують питання здійснення приватної нотаріальної діяльності, а саме:

Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса;

Положення про вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за організацією нотаріальної діяльності;

Порядку виготовлення та знищення печатки приватного нотаріуса.

Відповідно до вказаних змін передбачається, що у разі зміни адміністративно-територіального поділу України, в результаті якого розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса увійшло до іншого нотаріального округу, для реєстрації приватної нотаріальної діяльності у новому нотаріальному окрузі нотаріус подає до відповідного територіального органу Міністерства юстиції заяву про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності, у якій зазначається назва утвореного нотаріального округу.

До такої заяви додаються дві фотокартки розміром 3 х 4 см.

Важливим аспектом є те, що реєстрація приватної нотаріальної діяльності у нотаріальному окрузі, утвореному в результаті зміни адміністративно-територіального поділу, здійснюється без припинення приватної нотаріальної діяльності нотаріуса в нотаріальному окрузі, що існував до його зміни.

Крім того, передбачається, що заява про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності у нотаріальному окрузі, утвореному в результаті зміни адміністративно-територіального поділу України, та додані до неї документи можуть подані нотаріусом до відповідного територіального органу в паперовій формі особисто, поштою або електронною поштою з накладенням кваліфікованого електронного підпису.

Також, зазначеним наказом Мін’юсту передбачено, що реєстрація приватної нотаріальної діяльності у разі зміни адміністративно-територіального поділу України, в результаті якого розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса увійшло до іншого нотаріального округу, здійснюється без формування нової реєстраційної справи.

Нотаріусів, які звернулись із заявою про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності у нотаріальному окрузі, утвореному в результаті зміни адміністративно-територіального поділу України, звільнено від необхідності проведення сертифікації приміщення, в якому розташоване робоче місце (контора) приватного нотаріуса, яке увійшло до нового нотаріального округу.

У відповідності до вказаного наказу Мін’юсту передбачено обов’язок нотаріуса, який зареєстрував приватну нотаріальну діяльність у нотаріальному окрузі, утвореному в результаті зміни адміністративно-територіального поділу, привести вивіску у відповідність до вимог Положення про вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за організацією нотаріальної діяльності, тобто змінити інформацію про найменування нотаріального округу.

Також на нотаріуса, що зареєстрував приватну нотаріальну діяльність у нотаріальному окрузі, утвореному в результаті зміни адміністративно-територіального, поділу покладається обов’язок виготовити нову печатку та протягом одного місяця з дня реєстрації приватної нотаріальної діяльності у новому нотаріальному окрузі, передати до відповідного територіального органу Міністерства юстиції печатку, яка містить найменування нотаріального округу, що існував до зміни адміністративно-територіального поділу.