Загальні вимоги до засновників громадського об’єднання передбачені статтею 7 Закону України «Про громадські об’єднання» (далі – Закон).
Насамперед зазначимо, громадське об’єднання – це добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.
Варто знати, що громадське об’єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка. Тож, громадська організація – це громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи, а громадська спілка – це громадське об’єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.
Засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах та, які досягли 18 років. Відповідно до Закону України «Про основні засади молодіжної політики» засновниками молодіжної громадської організації є фізичні особи віком від 14 до 35 років, а дитячої громадської організації – фізичні особи, які досягли 14 років.
Засновниками громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи. В той же час, засновниками громадської спілки не можуть бути політичні партії, а також юридичні особи, щодо яких прийнято рішення щодо їх припинення або які перебувають у процесі припинення.
Важливо, що кількість засновників громадського об’єднання не може бути меншою, ніж дві особи. Засновниками громадської спілки не можуть бути юридичні особи приватного права, єдиним засновником яких є одна і та сама особа. Також засновником громадської спілки не може бути юридична особа приватного права, якщо засновник (власник істотної участі) цієї юридичної особи внесений до переліку осіб, пов’язаних зі здійсненням
терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції. Під істотною участю у цьому Законі слід розуміти пряме та опосередковане, самостійне або спільно з іншими особами володіння 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу або
голосів за придбаними акціями (частками) юридичної особи або незалежно від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи.
Засновником громадської організації не може бути особа, яку визнано судом недієздатною.
Звертаємо увагу, що відповідно до частини сьомої статті 7 Закону повноваження засновника громадського об’єднання закінчуються після державної реєстрації громадського об’єднання в установленому законом порядку.