18 березня 2021 року у Страсбурзі виділили нову субкатегорію справ, позиція суду за якими, на думку ЄСПЛ, має особливе значення для розвитку системи захисту прав людини і тлумачення Конвенції.

Політика черговості розгляду справ в ЄСПЛ поширюється на сім категорій справ: від найбільш термінових (категорія 1), коли можуть бути поставлені під загрозу життя і здоров’я заявника, до очевидно неприйнятних (категорія 7).

Справи з позначкою “impact” у цій системі відносяться до категорії 4, для них вводиться субкатегорія IV-High. Відповідно до політики в тому вигляді, в якому вона зараз застосовується ЄСПЛ, до категорії 4 належать, як правило, скарги (що вбачаються обґрунтованими) на порушення положень Конвенції, за винятком статей 2, 3, 4 і пункту 1 статті 5. На розгляд справ з категорії 4 у Страсбурзького суду в середньому йде 5 – 6 років.

Будь-яка скарга може потрапити до нової субкатегорії на підставі «гнучких керівних критеріїв, а також списку прикладів», йдеться в поясненні ЄСПЛ.

Справа може потрапити до нової субкатегорії, зокрема, в тому випадку, якщо постанова ЄСПЛ по ньому може призвести до зміни або уточнення положень міжнародного або внутрішнього законодавства або практики, або якщо справа стосується моральних, соціальних питань або ж іншої цікавої проблеми в сфері прав людини. При цьому суд у Страсбурзі може взяти до уваги, наскільки «широко справа висвітлювалася в засобах масової інформації всередині країни та/або чи є вона політично чутливою».

На сьогодні в ЄСПЛ є близько 17,8 тисячі скарг, які, за попередньою оцінкою, потрапляють до категорії 4. Серед них близько 650 скарг, розгляд яких може порушити значущі для всієї системи захисту прав людини питання, і саме вони в першу чергу отримають позначку “impact” і, як очікується, будуть більш оперативно розглянуті.

Нарешті, згідно з оприлюдненим описом основних аспектів нової стратегії ЄСПЛ, розглядом справ, які не отримують маркер impact і не є пріоритетними, у майбутньому будуть займатися комітети з трьох суддів, а не палата із семи осіб.