Це питання врегульоване частиною шостою статті 21 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань” (зі змінами), що містить виключний перелік документів, які подаються для державної реєстрації припинення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи.

Так, для державної реєстрації припинення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління, передбаченого статутом політичної партії, про саморозпуск або рішення відповідного державного органу про припинення структурного утворення політичної партії.