Повторне свідоцтво видається у разі його втрати, пошкодження або необхідності внесення до нього виправлень. Адміністративна послуга видачі повторного свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю надається Міністерством юстиції України. Ця послуга є оплатною, плата за її надання складає 85 грн. 00 коп.

Особа, яка має намір одержати повторне свідоцтво, подає до Міністерства юстиції України заяву про видачу повторного свідоцтва. У разі якщо заява направляється поштовим відправленням, підпис особи на ній має бути нотаріально засвідчений. Тобто заява може бути подана або особисто, або поштою. Зразок заяви розміщено за посиланням: https://minjust.gov.ua/files/general/2020/07/27/20200727172028-68.pdf.

При поданні заяви особисто уповноважена особа Департаменту нотаріату Міністерства юстиції України встановлює особу заявника за паспортом громадянина України, про що проставляє відмітку на заяві.

До заяви додаються такі документи: документ про внесення плати за видачу повторного свідоцтва (квитанція, видана банком, або платіжне доручення з відміткою банку), реквізити для оплати розміщені за посиланням: https://minjust.gov.ua/m/poryadokvidachisvidotstv-pro-pravo-na-zaynyattya-notarialnoyu-diyalnistyu#2; фотокопія паспорта; повідомлення в засобах масової інформації про втрату свідоцтва або оригінал свідоцтва, яке пошкоджене або в яке необхідно внести виправлення. При поданні документів особисто вірність фотокопії паспорта засвідчується уповноваженою особою Департаменту нотаріату Міністерства юстиції України. У разі направлення документів поштою вірність фотокопії паспорта засвідчується нотаріально.

Звертаємо увагу, що надаються до Міністерства юстиції України саме оригінали квитанції/платіжного доручення та примірник газети/журналу з відповідним повідомленням. Окрім того нотаріусом має бути зазначено у заяві, яким чином йому має бути видане повторне свідоцтво: особисто, через представника чи напралено рекомендованим листом поштою.

Акцентуємо вашу увагу на тому, що у разі ненадання повного комплекту документів та/або невідповідності їх законодавству повторне свідоцтво не видається. Ознайомитися зі інформаційною та технологічною карткою надання адміністративної послуги видачі повторного свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю можна за посиланням: https://minjust.gov.ua/m/poryadok-vidachi-svidotstv-pro-pravo-nazaynyattyanotarialnoyu-diyalnistyu.