Процедура отримання документів, що містяться в реєстраційній справі громадського об’єднання, встановлена у Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Порядок).

З метою отримання документів, що містяться в реєстраційній справі громадського об’єднання, заявнику потрібно звернутися до Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків), якщо ним проводиться державна реєстрація громадського об’єднання й у нього зберігається його реєстраційна справа у паперовій формі.

Для отримання документів заявником заповнюється запит про надання документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної, фізичної особи – підприємця встановленої форми (Додаток 3 до Порядку), з яким можна ознайомитись на офіційному веб-порталі Верховної Ради України за посиланням:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0839-16#n461.

Особа заявника встановлюється на підставі документу, що посвідчує його особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». У разі подання запиту уповноваженою на те особою пред’являється документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.

За кожен отриманий заявником документ справляється плата в розмірі 0,07 прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Кількість документів, щодо яких подається запит, не обмежується.

За результатом розгляду запиту державним реєстратором виготовляються  копії документів з проставлянням підпису та печатки державного реєстратора на кожній сторінці.

У разі якщо документи, що містяться в реєстраційній справі, містять відомості про реєстраційні номери облікових карток платників податків та/або паспортні дані фізичних осіб, державний реєстратор забезпечує виготовлення копій відповідних документів без відображення відомостей про реєстраційні номери облікових карток платників податків та/або паспортних даних фізичних осіб.

Про отримання копій документів, що містяться в реєстраційній справі, заявник робить відмітку на відповідному запиті з проставлянням власного підпису та дати отримання.

Реквізити для сплати коштів за надання документа в паперовій формі розміщено на вебсайті Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) у вкладці «Реквізити рахунків для сплати адміністративних послуг» за посиланням: https://kharkivobljust.gov.ua/cat_ndd/derzhavna-reiestratsiia-drukovanykh-zasobiv-masovoi-informatsii-ta-hromadskykh-formuvan/

 

Консультацію з питань отримання документів, що містяться в реєстраційній справі  громадського об’єднання, можливо отримати за телефонами: (057) 752 49 73; (095) 419 09 68.