Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Харків) в межах про повноважень, визначених Положенням міжрегіональні управління Міністерства юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 759/19497 (зі змінами), з метою забезпечення належного надання нотаріальних послуг громадянам повідомляє наступне.

Відповідно до частини 1 статті 75 Закону України “Про нотаріат” (зі змінами), підпункту 3.1 пункту 3 глави 7 розділу II Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 року за № 282/20595 (зі змінами), нотаріуси засвідчують вірність копій документів, виданих підприємствами, установами і організаціями за умови, що ці документи не суперечать законові, мають юридичне значення і засвідчення вірності їх копій не заборонено законом, зокрема, документів про середню освіту.

Технічні описи документів про освіту, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 04 лютого 2014 року № 97, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2014 року за № 283/25060 (зі змінами), не містять вимог щодо наявності печатки закладу освіти на документі про освіту, що виготовляється як на основі фотокомп’ютерних технологій (свідоцтво), так і поліграфічним способом (додаток до свідоцтва).

Так само зображення печаток, а також чітко визначене місце для підпису керівника установи відсутні на зразках документів про повну загальну середню освіту, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 16 жовтня 2018 року № 1109, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2018 року за № 1279/32731.

Крім того, відповідно до частин 1 та 3 статті 51 Господарського кодексу України використання суб’єктом господарювання печатки не є обов’язковим. Наявність або відсутність відбитка печатки суб’єкта господарювання на документі не створює юридичних наслідків.

Таким чином проставлення на документах про освіту печатки не є обов’язковим.

Свідоцтва про середню освіту та додатки до них без печатки є дійсними.

Додатково повідомляємо, що інформація про всі видані документи про освіту міститься в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Перевірити достовірність того чи іншого документа можна прямо в ЄДЕБО за цим посиланням: https://info.edbo.gov.ua/edu-documents/.