ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ СТРУКТУРНОГО УТВОРЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ,

ЩО НЕ МАЄ ЮРИДИЧНОГО СТАТУСУ

Політична партія — це зареєстроване згідно з законом добровільне об’єднання громадян — прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.

Право громадян на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних та інших інтересів визначається і гарантується статтею 36 Конституції України.

Порядок створення, діяльності та припинення політичних партій в Україні регулюється Законом України «Про політичні партії в Україні» від 5 квітня 2001 року № 2365-III.

Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії здійснюється за рішенням уповноваженого органу управління, передбаченого статутом політичної партії, про саморозпуск або рішенням відповідного державного органу про припинення структурного утворення політичної партії.

Однак, статут політичної партії може взагалі не передбачати можливості прийняття рішення про припинення структурного утворення органами управління (загальними зборами, конференцією, радою тощо) структурного утворення партії.

Відповідно до частини 6 статті 21 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» для державної реєстрації припинення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління, передбаченого статутом політичної партії, про саморозпуск або рішення відповідного державного органу про припинення структурного утворення політичної партії.                                                                                                                  Адміністративний збір за державну реєстрацію припинення громадського об’єднання в результаті його реорганізації не сплачується.