В умовах воєнного стану державні та приватні нотаріуси України продовжують вчиняти нотаріальні дії, крім тих регіонів, де проводяться активні бойові дії. Багато нотаріальних послуг є доступними для населення.

На теперішній час одними з найпоширеніших нотаріальних дій, які вчиняють нотаріуси під час воєнного стану в Україні, є посвідчення довіреностей, заповітів та засвідчення справжності підпису на будь-яких заявах, у тому числі на заявах від батьків про їх згоду на тимчасовий виїзд за кордон їх дітей.

28 лютого 2022 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 164 «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану», якою передбачено, що нотаріальні дії у період воєнного стану вчиняються з урахування певних особливостей.

Посвідчення довіреностей (крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва або майновими правами щодо майбутнього нерухомого майна, коштами на рахунках у банківських та інших фінансових установах, а також транспортними засобами на строк більше трьох місяців, управління і розпорядження цінними паперами, корпоративними правами, на право доступу до індивідуального банківського сейфа), а також засвідчення справжності підпису на заявах від батьків про їх згоду на тимчасовий виїзд за кордон їх дітей здійснюється без використання спеціальних бланків нотаріальних документів на білих аркушах паперу.

На білих аркушах паперу обов’язково мають бути нанесені за допомогою комп’ютерної техніки такі реквізити нотаріуса, як: зображення Державного Герба України, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), найменування державної нотаріальної контори (для державного нотаріуса), назва нотаріального округу (для приватного нотаріуса), номер свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю, адреса робочого місця, номер телефону, адреса електронної пошти.

Для перевірки дійсності довіреності, посвідченої на білих аркушах паперу, заінтересована особа звертається з її копією до відповідного нотаріуса, який зобов’язаний упродовж двох робочих днів видати довідку про підтвердження або спростування посвідчення ним такої довіреності.

Довіреності на право розпорядження нерухомим майном, управління і розпорядження цінними паперами, корпоративними правами, на право доступу до індивідуального банківського сейфа, засвідчення справжності підпису на актах приймання-передачі частки (частини частки) у статутному (складеному) капіталі (статутному фонді) юридичної особи, а також видача свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя (колишнього з подружжя) на підставі їх спільної заяви, свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (електронних аукціонів), у тому числі тих, що не відбулися (далі – нотаріальні дії щодо цінного майна), здійснюється виключно нотаріусами, включеними до затвердженого Міністерством юстиції переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна (далі – Перелік).

Нотаріуси, включені до Переліку із застереженням про заборону вчинення ними окремих нотаріальних дій, мають право вчиняти виключно нотаріальні дії щодо цінного майна, на які не поширюються такі застереження. Фізичним та юридичним особам перед тим, як звертатися до нотаріуса для вчинення ним нотаріальних дії щодо цінного майна, слід переконатися щодо включення нотаріуса до Переліку.

Станом на сьогодення нотаріуси продовжують вчиняти й інші нотаріальні дії, а саме: засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них, засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу, проставлення апостилю на документах щодо актів цивільного стану, нотаріальних документах, судових рішеннях тощо.

До того ж постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності нотаріусів та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» від 19 квітня 2022 року № 480 відновлено проведення державної реєстрації прав власності на нерухоме майно.

При цьому посвідчити договір щодо відчуження нерухомого майна, іпотеки, довірчої власності щодо нерухомого майна можна буде лише в межах області, де таке майно розташоване. Відновлення доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно дозволяє нотаріусам посвідчувати договори відчуження нерухомого майна, що в свою чергу сприятиме відновленню функціонування ринку нерухомості в умовах воєнного стану, а громадянам дозволить розпоряджатися своїм майном, як це визначено у статті 41 Конституції України.

Слід зазначити, що в Україні запроваджено обмеження щодо вчинення нотаріальних дій за зверненнями громадян Російської Федерації та їх юридичних осіб. Так, незавершені нотаріальні дії за зверненням громадянина Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, юридичної особи, утвореної та зареєстрованої відповідно до законодавства Російської Федерації, або юридичної особи, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку у статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, утворена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації, зупиняються до прийняття та набрання чинності законом щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов’язаних з державою-агресором.

У разі звернення за вчиненням нотаріальної дії громадянина Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, юридичної особи, утвореної та зареєстрованої відповідно до законодавства Російської Федерації, або юридичної особи, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку у статутному капіталі 10 і більше %, якої є громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, утворена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації, нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальної дії.

Це обмеження діє до прийняття та набрання чинності законом щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов’язаних з державою-агресором, та не поширюється на нотаріальні дії із засвідчення справжності підпису на заяві про вихід з громадянства Російської Федерації та посвідчення заповіту військовополоненого.