Із загальної кількості зареєстрованих громадських об’єднань, як свідчить практика, значна їх частина багато років не здійснює діяльність, водночас не звернулися для її припинення.

Така практика є хибною, особливо якщо це стосується громадського об’єднання зі статусом юридичної особи, оскільки організація фактично перебуває на обліку у відповідних державних органах та несе обов’язки, передбачені цивільним законодавством. Невиконання вимог, наприклад, щодо надання звітності тягне за собою застосування контролюючими органами відповідних санкцій.

Існує два способи офіційно припинити діяльність громадського об’єднання:

1) за рішенням громадського об’єднання, прийнятим вищим органом управління громадського об’єднання, у визначеному статутом порядку;

2) за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об’єднання.

 

Щодо припинення за рішенням громадського об’єднання зупинимось детальніше.

Для державної реєстрації припинення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, достатньо подати примірник оригіналу (або нотаріально засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління про саморозпуск такого об’єднання.

Припинення діяльності громадського об’єднання зі статусом юридичної особи відбувається складніше, у два етапи:

1) на першому етапі приймається рішення про припинення громадського об’єднання. Оформляється протокол, в якому члени організації обов’язково визначають ліквідатора (ліквідаційну комісію), реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта – для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) та строк заявлення кредиторами своїх вимог, який складає від двох до шести місяців. При цьому, протягом трьох днів з дня прийняття рішення необхідно подати документи для державної реєстрації;

2) на другому етапі відбувається державна реєстрація припинення. Після закінчення визначеного строку заявлення вимог кредиторів подається заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації та довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню. Державна реєстрація припинення відбувається за умови відсутності заборгованості у контролюючих органів та незавершених виконавчих проваджень.

Звертаємо увагу!

Ліквідатору (ліквідаційній комісії) необхідно вжити всіх заходів для зняття з обліку громадського об’єднання в органах державної фіскальної служби та Пенсійного фонду України.

Процедура припинення діяльності є досить нескладною і варта того, щоб не накопичувати зобовязання!

Ліквідатору (ліквідаційній комісії) необхідно вжити всіх заходів для зняття з обліку громадського об’єднання в органах державної фіскальної служби та Пенсійного фонду України.

Процедура припинення діяльності є досить нескладною і варта того, щоб не накопичувати зобовязання!