Відповідно до статті 1 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі — ЗУ «Про професійні спілки»), визначено, що професійна спілка (профспілка) – це добровільна неприбуткова громадська організація, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання).

Створюються професійні спілки з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. Діяльність профспілок здійснюється відповідно до законодавства та статутів, які приймаються з’їздами, конференціями, установчими або загальними зборами членів профспілки відповідного рівня і не повинні суперечити законодавству України.

Державна реєстрація професійних спілок відбувається у відповідності до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі — ЗУ «Про державну реєстрацію»).

Відповідно до частини першої статті 17 ЗУ «Про державну реєстрацію» та частини третьої статті 16 ЗУ «Про професійні спілки» для державної реєстрації професійної спілки подаються такі документи:

  1. заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;

  2. статут (положення);

  3. протокол з’їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки з рішенням про затвердження статуту (положення);

  4. відомості про керівні органи профспілки (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку);

  5. відомості про особу (осіб), яка має право представляти профспілку для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку);

  6. список учасників з’їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки.

Відповідно до вимог пункту шостого частини першої статті 26 ЗУ «Про державну реєстрацію» розгляд документів, поданих для державної реєстрації професійної спілки, відбувається не пізніше 15 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації.

Важливою особливістю державної реєстрації професійних спілок є закріплені частиною п’ятою статті 16 ЗУ «Про професійні спілки» та частиною четвертою статті 28 ЗУ «Про державну реєстрацію» положення про те, що відмова у державній реєстрації (легалізації) професійної спілки, її організації або об’єднання не допускається.

Адміністративний збір за державну реєстрацію профспілки не справляється.