Зазначена у статті інформація буде цікавою та корисною для засновників друкованих ЗМІ

Відповідно до статті 16 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» засновник зберігає право розпочати випуск друкованого ЗМІ протягом одного року з дня одержання свідоцтва. Адже в разі пропуску цього строку без поважних причин свідоцтво про державну реєстрацію втрачає чинність.

 

Окрім цього, законодавством визначено поняття обов’язкового примірнику документів – це примірник різних видів тиражованих документів, який передає його виробник на безоплатній або платній основі визначеним юридичним особам. До видів документів, віднесених до обов’язкового примірника, законодавець визначає й текстові видання.

Так, підтвердженням про вихід у світ друкованого ЗМІ є, як встановлено статтею 33 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», контрольні примірники періодичних і таких, що продовжуються, видань, які відразу після надрукування безоплатно надсилаються редакцією засновникові (співзасновникам) і реєструючому органу.

Також постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 року «Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів» затверджує перелік одержувачів обов’язкового примірника видань, серед яких включено й Міністерство юстиції України.

Це цікаво! Для забезпечення збереження інформаційного фонду України, необхідного для подальшого вивчення, аналізу історичних процесів подій, викладених у засобах масової інформації, одержувачами друкованих видань визначено й Національну бібліотеку імені В.І. Вернадського, яка має найповніший спеціалізований газетний фонд в Україні.

Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено відповідальність за порушення законодавства у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової інформації, в тому числі встановлено штрафні санкції за недоставляння або порушення строку доставляння обов’язкового безоплатного примірника документів.

З огляду на викладене, своєчасне надання реєструючому органу, а також іншим обов’язковим одержувачам примірників друкованих ЗМІ є запорукою як забезпечення дотримання законодавства, так і внеском для збереження інформаційного фонду.