1.Відокремлений підрозділ громадського об’єднання:

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Державна_реєстрація_створення_відокремленого_підрозділу_громадського_об’єднання._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_внесення_змін_до_відомостей_про_відокремлений_підрозділ_громадського_об’єднання._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_припинення_відокремленого_підрозділу_громадського_об’єднання._Донецька_обл.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Державна_реєстрація_створення_відокремлен_підрозділу_громадського_об’днання._Луган_обл.

Державна_реєстрація_припинення_відокрем_підрозділу_громад_об’єднання._Луганська_обл.

Держ_реєстр_внесення_змін_до_відомост_про_відокрем_підрозділ_громад_об’єднання._Луган_обл.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

«Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об’єднання»

Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання»

«Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об’єднання»

2.Всеукраїнський статус громадського об’єднання:

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Державна_реєстрація_підтвердження_всеукраїнського_статусу_громадського_об’єднання._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_відмови_від_всеукраїнського_статусу_громадського_об’єднання._Донецька_обл.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Державна_реєстрація_підтвердження_всеукраїнс_статусу_громад_об’єднання._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_відмови_від_всеукраїнського_статусу_громад_об’єднан._Луганська_обл.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

«Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання»

«Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу громадського об’єднання»

3.Громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи:

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Державна_реєстрація_змін_до_відомостей_про_громадське_об’єднання,_що_не_має_статусу_юридичної_особи,_що_містяться_в_ЄДР._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_припинення_громадського_об’єднання,_що_не_має_статусу_юридичної_особи._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_громадського_об’єднання,_що_не_має_статусу_юридичної_особи._Донецька_обл. 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Держ_реєстр_припинен_громад_об’єднан,_що_не_має_статусу_юридич_особи._Луганс_обл.

Держ_реєст_змін_до_відом_про_гром_об’єдн,_що_не_має_стату_юр_особ,_що_міст_в_ЄДР._Луг_обл.

Держ_реєстр_створення_громад_об’єднання,_що_не_має_статусу_юридич_особи._Луган_обл.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

«Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи» 

«Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

«Державна реєстрація припинення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи» 

4.Громадське об’єднання:

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Державна_реєстрація_створення_громадського_об’єднання._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_включення_відомостей_про_громадське_об’єднання,_зареєстроване_до_01_липня_2004_року._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_змін_до_відомостей_про_громадське_об’єднання_що_містяться_в_ЄДР._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_рішення_про_виділ_громадського_об’єднання._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_рішення_про_припинення_громадського_об’єднання._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_рішення_про_відміну_рішення_про_припинення_громадського_об’єднання._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_зміни_складу_комісії_з_припинення_(комісії_з_реорганізації,_ліквідаційної_комісії)_громадського_об’єднання._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_припинення_громадського_об’єднання_в_результаті_його_ліквідації._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_припинення_громадського_об’єднання_в_результаті_його_реорганізації._Донецька_обл.

Підтвердження_відомостей_про_кінцевого_бенефіціарного_власника_юридичної_особи._Донецька_обл.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Підтвердження_відомостей_про_кінцевого_бенефіціар_власника_юридич_особи._Луганська_обл.

Держ_реєстр_рішення_про_відміну_рішення_про_припинення_громад_об’єднання._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_зміни_складу_комісії_з_припин_громадського_об’єднання._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_рішення_про_виділ_громадського_об’єднання._Луганська_обл.

Держ_реєстр_рішення_про_припинен_громад_об’єднання_в_результаті_його_ліквідації._Луган_обл.

Державна_реєстрація_припинення_громад_об’єднан_в_результаті_його_реорганіз._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_рішення_про_припинен_громадського_об’єднання._Луганська_обл.

Держ_реєстр_включ_відом_про_громад_об’єднан,_зареєстров__до_01_липня_2004_року._Луган_обл.

Державна_реєстрація_змін_до_відомос_про_громад_об’єднання_що_містяться_в_ЄДР_Луганс_обл.

Державна_реєстрація_створення_громад_об’єднання._Луганська_обл.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

«Державна реєстрація створення громадського об’єднання»

«Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів»

«Державна реєстрація включення відомостей про громадське об’єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» 

«Державна реєстрація рішення про припинення громадського об’єднання» 

«Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його реорганізації»

«Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його ліквідації» 

«Державна реєстрація рішення про виділ громадського об’єднання» 

«Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об’єднання» 

«Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського об’єднання» 

«Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи» 

5. Структурні утворення політичних партій зі статусом юридичної особи:

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Державна_реєстрація_включення_відомостей_про_структурне_утворення_політичної_партії_до_01_липня_2004_року.Донецька_обл

Державна_реєстрація_змін_до_відомостей_про_структурне_утворення_політичної_партії,_що_містяться_в_ЄДР.Донецька_обл

Державна_реєстрація_зміни_складу_комісії_з_припинення_структурного_утворення_політичної_партії._Донецька_обл

Державна_реєстрація_припинення_структурного_утворення_політичної_партії_в_результаті_його_ліквідації._Донецька_обл

Державна_реєстрація_припинення_структурного_утворення_політичної_партії_в_результаті_його_реорганізації._Донецька_обл

Державна_реєстрація_рішення_про_відміну_рішення_про_припинення_структурного_утворення_політичної_партії._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_рішення_про_припинення_структурного_утворення_політичної_партії._Донецька_обл

Державна_реєстрація_створення_структурного_утворення_політичної_партії._Донецька_обл.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Держ_реєстр_рішення_про_відміну_рішен_про_припин_структу_утворен_політич_партії._Луган_обл.

Держ_реєстр_зміни_складу_комісії_з_припин_структур_утвор_політич_партії._Луганс_обл.

Держ_реєстр_припинен_структур_утворен_політич_партії_в_результаті_його_ліквідації._Луган_обл.

Держ_реєстр_припин_структур_утворен_політич_партії_в_результаті_його_реорганізації._Луган_обл.

Державна_реєстрація_рішення_про_припинен_структур_утворення_політич_партії._Луган_обл.

Держ_реєстр_змін_до_відомос_про_структ_утвор_політич_партії,_що_містяться_в_ЄДР._Луганс_обл.

Державна_реєстрація_створення_структурного_утворення_політич_партії._Луганська_обл.

Держ_реєстр_включ_відом_про_структур_утвор_політич_партії,_зареєст_до_01.07.2004._Луган_обл.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

«Державна реєстрація включення відомостей про структурне утворення політичної партії, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» 

«Державна реєстрація створення структурного утворення політичної партії» 

«Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» 

«Державна реєстрація рішення про припинення структурного утворення політичної партії»

«Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його реорганізації»

«Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його ліквідації» 

«Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної партії»

«Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення структурного утворення політичної партії»

6.Професійні спілки:

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Державна_реєстрація_включення_відомостей_про_професійну_спілку,_об’єднання_професійних_спілок,_організацію_професійних_спілок,_зареєстровані_до_01_липня_2004 року_

Державна_реєстрація_зміни_складу_комісії_з_припинення_(комісії_з_реорганізації,_ліквідаційної_комісії)_професійної_спілки,_організації._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_змін_до_відомостей_про_професійну_спілку,_організацію_професійних_спілок,_об’єднання_професійних_спілок,_що_містяться_в_ЄДР._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_припинення_професійної_спілки,_організації_професійних_спілок,_об’єднання_професійних_спілок_в_результаті_ліквідації._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_припинення_професійної_спілки,_організації_професійних_спілок,_об’єднання_професійних_спілок_в_результаті_реорганізації._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_рішення_про_відміну_рішення_про_припинення_професійної_спілки,_організації_професійних_спілок,_об’єднання_професійних_спілок._Донецька_обл

Державна_реєстрація_рішення_про_припинення_професійної_спілки,_організації_професійних_спілок,_об’єднання_професійних_спілок._Догнцька_обл.

Державна_реєстрація_створення_професійної_спілки,_організації_професійних_спілок,_об’єднання_професійних_спілок._Донецька_обл.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Держ_реєстр_рішення_про_відміну_рішен_про_припинен_профспілки._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_зміни_складу__комісії_з_припин_профспілки._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_припинення_профспілки_в_результаті_ліквідаціїї._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_припинення_профспілки_в_результаті__реорганізації._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_рішення_про_припинен_профспілки._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_змін_до_відомос_про_профспілку._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_створення_профспілки._Луганська_обл.

Держ_реєстр_включен_відомостей_про_профспілку,_зареєстровану_до_01.07.2004._Луганська_обл.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

«Державна реєстрація включення відомостей про професійну спілку, об’єднання професійних спілок, організацію професійних спілок, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиномудержавному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

«Державна реєстрація створення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок»

«Державна реєстрація змін до відомостей про професійну спілку, організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів» 

«Державна реєстрація рішення про припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок» 

«Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті реорганізації» 

«Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті ліквідації» 

«Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок» 

«Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок»

7.Організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців:

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Державна_реєстрація_включення_відомостей_про_організацію_роботодавців,об’єднання_організацій_роботодавців,_зареєстровані_до_01_липня_2004_року._Донецька_обл

Державна_реєстрація_змін_до_відомостей_про_організацію_роботодавців,_об’єднання_організацій_роботодавців._Донецька_обл._

Державна_реєстрація_зміни_складу_комісії_з_припинення_(комісії_з_реорганізації,_ліквідаційної_комісії)_об’єднання_організацій_роботодавців.Донецька_обл

Державна_реєстрація_припинення_організації_роботодавців,_об’єднання_організацій_роботодавців_в_результаті_ліквідації._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_припинення_організації_роботодавців,_об’єднання_організацій_роботодавців_в_результаті_реорганізації»._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_рішення_про_відміну_рішення_про_припинення_організації_роботодавців,_об’єднання_організацій_роботодавців._Донецька_обл

Державна_реєстрація_рішення_про_припинення_організації_роботодавців,_об’єднання_організацій_роботодавців_Донецька_обл.

Державна_реєстрація_створення_організації_роботодавців,_об’єднання_організацій_роботодавців.Донецька.обл

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Держ_реєстр_рішення_про_відміну_рішен_про_припинення_організації_роботодавців._Луган_обл.

Державна_реєстрація_зміни_складу_комісії_з_припин_організац_роботодавців._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_припин_організації_роботодавців_в_результаті_ліквідації._Луганська_обл.

Держ_реєстрація_припинення_організації_роботодавців_в_результаті_реорганізац._Луганська_обл.

Держ_реєстр_створення_організ_роботодавців,_об’єднання_організацій_роботодавців._Луган_обл.

Держ_реєстр_рішен_про_припин_організац_роботодав,_об’єднан_організац_роботодав._Луган_обл.

Держ_реєстр_змін_до_відомос_про_організац_роботодавців,_що_містяться_в_ЄДР._Луганська_обл.

Держ_реєстр_включен_відомос_про_організ_роботодав_зареєстров_до_01.07.2004._Луган_обл.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

 «Державна реєстрація включення відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» 

«Державна реєстрація змін до відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому»

«Державна реєстрація рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців» 

«Державна реєстрація створення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців» 

«Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті реорганізації» 

«Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті ліквідації» 

«Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців» 

«Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців» 

8.Творчі спілки:

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Державна_реєстрація_включення_відомостей_про_творчу_спілку,_територіальний_осередок_творчої_спілки,_зареєстровані_до_01_липня_2004_року.Донецька_обл

Державна_реєстрація_зміни_складу_комісії_з_припинення_(комісії_з_реорганізації,_ліквідаційної_комісії)творчої_спілки._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_змін_до_відомостей_про_творчу_спілку,_територіальний_осередок_творчої_спілки,_що_містяться_в_ЄДР. Донецька обл.

Державна_реєстрація_припинення_творчої_спілки,_територіального_осередку_творчої_спілки_в_результаті_ліквідації._Донецька_обл. 

Державна_реєстрацяї_припинення_творчої_спілки,територіального_осередку_творчої_спілки_в_результаті_реорганізації._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_рішення_про_відміну_рішення_про_припинення_творчої_спілки,_територіального_осередку_творчої_спілки.Донецька_обл

Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки. Донецька область. 

Державна_реєстрація_створення_творчої_спілки,територіального_осередку_творчої_спілки._Донецька_обл

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Держ_реєстр_створення_творчої_спілки,_територіальн_осередку_творчої_спілки._Луган_обл.

Держ_реєстр_рішення_про_припин_творч_спілки,_територ_осередку_творч_спілки._Луганськ_обл.

Держ_реєстр_припин_творч_спілки,_територ_осеред_творч_спілки_в_резул_реорганізац._Луган_обл.

Держ_реєстр_припин_творчої_спілки,_терит_осеред_творч_спілки_в_результ_ліквідації._Луган_обл.

Держ_реєстр_змін_до_відом_про_твор_спілку,_терит_осер_творч_спілки,_що_містя_в_ЄДР._Луг_обл.

Держ_реєстр_змін_складу_комісії_з_прип_творч_спілки,_терито_осередку_творч_спілки._Луган_обл.

Держ_реєстр_включ_відом_про_творч_спілк, терит осер_творч_спілк_зареєст_до_01.07.2004._Луг_обл.

Держ_реєстр_рішен_про_відмін_рішен_про_прип_творч_спілк, терит_ осеред_творч_спілк_Луг_обл.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

«Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки»

«Державна реєстрація включення відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

«Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії)творчої спілки, територіального осередку творчої спілки» 

«Державна реєстрація змін до відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів» 

«Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті ліквідації» 

«Державна реєстрацяї припинення творчої спілки,територіального осередку творчої спілки в результаті реорганізації» 

«Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки» 

«Державна реєстрація створення творчої спілки,територіального осередку творчої спілки» 

9.Третейські суди:

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Державна_реєстрація_постійно_діючого_третейського_суду._Донецька_обл

Державна_реєстрація_припинення_постійно_діючого_третейського_суду._Донецька_обл

Державна_реєстрація_змін_до_відомостей_про_постійно_діючий_третейський_суд,_що_містяться_в_ЄДР.Донецкая обл

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Державна_реєстрація_припинення_постійно_діючого_третейського_суду._Луганська_обл.

Держ_реєстр_змін_до_відомос_про_постійно_діюч_третейськ_суд,_що_містяться_в_ЄДР._Луган_обл.

Державна_реєстрація_постійно_діючого_третейського_суду._Луганська_обл.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

«Державна реєстрація постійно діючого третейського суду» 

«Державна реєстрація змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (додаток 

«Державна реєстрація припинення постійно діючого третейського суду»

10.Структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи:

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Державна_реєстрація_змін_до_відомостей_про_структурне_утворення_політичної_партії,_що_не_має_статусу_юр_особи,що_містяться_в_ЄДР._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_припинення_структурного_утворення_політичної_партії,_що_не_має_статусу_юридичної_особи._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_структурного_утворення_політичної_партії,_що_не_має_статусу_юридичної_особи._Донецька_обл.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Держ_реєстр_припин_структ_утворен_політич_партії,_що_не_має_статусу_юр_особи._Луган_обл.

Держ_реєстр_змін_до_відом_про_структ_утвор_політи_парії,_що_не_має_статус_юр_особ._Луг_обл.

Держ_реєстр_структур_утворен_політич_партії,_що_не_має_статусу__юридич_особи._Луган_обл.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

«Державна реєстрація структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи» 

«Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» 

«Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи»

11. Видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставлення апостилю

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Видача_виписки_з_ЄДР_у_паперовій_формі_для_проставлення_апостилю._Донецька_обл. 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Видача_виписки_з_ЄДР_у_паперовому_формі_для_проставлення_апостилю._Луганська_обл.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

«Видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставлення апостилю» 

12. Видача документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи – підприємця

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Видача_документів,_що_містяться_в_реєстраційній_справі_відповідної_юр._ос.,гром._формування,_що_не_має_статусу_юр.особи._Донецька_обл 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Видача_документів,_що_містяться_в_реєстраційній_справі._Луганська_обл.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

«Видача документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи – підприємця» 

13. Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Виправлення_помилок,_допущених_у_відомостях_ЄДР_юр._осіб,_фіз.осіб__підприємців_та_громад.формувань.Донецька_обл

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Виправлення_помилок,_допущених_у_відомостях_ЄДР._Луганська_обл.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

«Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

14.Статути територіальних громад:

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Державна_реєстрація_статуту_територіальної_громади._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_змін_до_статуту_територіальної_громади.__Донецька_обл.

Скасування_державної_реєстрації_статуту_територіальної_громади.__Донецька_обл.

Видача_дубліката_свідоцтва_про_державну_реєстрацію_статуту_територіальної_громади.__Донецька_обл.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Видача_дубліката_свідоцтва_про_державну_реєстрацію_статуту_територіа_гром._Луганська_обл.

Скасування_державної_реєстрації_статуту_територіальної_громади._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_змін_до_статуту_територіальної_громади._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_статуту_територіальної_громади._Луганська_обл.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

«Державна реєстрація статуту територіальної громади» 

«Державна реєстрація змін до статуту територіальної громади

«Скасування державної реєстрації статуту територіальної громади 

«Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статуту територіальної громади 

15. Накази Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) про затвердження технологічних карток адміністративних послуг у сфері державної реєстрації громадських формувань

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Наказ Про затвердження технологічних карток адміністративних послуг у сфері державної реєстрації громадських формувань від 30.12.2021 № 1695/АГ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Наказ_Про_затвердж_технологі_карток_у_сфері_держ_реєстрації_громадських_формувань_від_17.09.2021_№_1232АГ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

 Наказ «Про затвердження технологічних карток адміністративних послуг у сфері державної реєстрації громадських формувань» № 1098/АГ від 20.08.2020» 

16. Накази Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) про затвердження технологічних карток адміністративних послуг у сфері державної реєстрації статутів територіальних громад

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Про_затвердження_технологічних_карток_адміністративних_послуг_у_сфері_державної_реєстрації_статутів_територіальних_грома_від_24.04.2020_№_559АГ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Наказ_Про_затверджен_технологіч_карток_усфері_держ_реєстрації_статутів_територ_громад_від_17.09.2021_№_1233АГ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

«Наказ «Про затвердження інформаційних карток адміністративних послуг у сфері державної реєстрації статутів територіальних громад» № 1097/АГ від 20.08.2020» 

 17. Друковані засоби масової інформації місцевої сфери розповсюдження

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Державна_реєстрація_ДЗМІ._Донецька_обл.

Перереєстрація_ДЗМІ._Донецька_обл.

Визнання_недійсним_свідоцтва_про_державну_реєстрацію_ДЗМІ._Донецька_обл.

Видача_дубліката_свідоцтва_про_державну_реєстрацію_ДЗМІ._Донецька_обл.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Реєстрація_ДЗМІ._Луганська_обл

Перереєстрація_ДЗМІ._Луганська_обл

Визнання_недійсним_свідоцтва_про_реєстрацію_ДЗМІ._Луганська_обл

Видача_дубліката_свідоцтва_ДЗМІ._Луганська_обл

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Державна_реєстрація_ДЗМІ._Харківська_обл

Перереєстрація_ДЗМІ._Харківська_обл

Видача_дубліката_свідоцтва_про_державну_реєстрацію_ДЗМІ._Харківська_обл

Визнання_недійсним_свідоцтва_про_державну_реєстрацію_ДЗМІ._Харківська_обл