1.Відокремлений підрозділ громадського об’єднання

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Державна_реєстрація_створення_відокремленого_підрозділу_громадськ ого_об’єднання._Донецька_обл.

Державна_реєстрацію_внесення_змін_про_відокремленний_підрозділ_г ромадського_об’єднання._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_припинення_відокремленного_підрозділу_громад ького_об’єднання._Донецька_обл.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Державна_реєстрація_створення_відокремленого_підрозділу_громадськ ого_об’єднання._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_внесення_змін_про_відокремленний_підрозділ_гр омадського_об’єднання._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_припинення_відокремленного_підрозділу_громадського_об’єднання._Луганська_обл.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Державна_реєстрація_створення_відокремленого_підрозділу_громадського_об’єднання._Харківська_обл.

Державна_реєстрація_внесення_змін_про_відокремленний_підрозділ_громадського_об’єднання._ХАРКІВСЬКА_обл.

Державна_реєстрація_припинення_відокремленного_підрозділу_громадського_об’єднання._ХАРКІВСЬКА_обл

2.Всеукраїнський статус громадського об’єднання

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Державна_реєстрація_підтвердження_всеукраїнського_статуту_ромадсь кого_об’єднання._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_відмови_від_всеукраїнського_статусу_громадсько го_об’єднання._Донецька_обл.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Державна_реєстрація_відмови_від_всеукраїнського_статусу_громадського_об’єднання._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_підтвердження_всеукраїнського_статуту__громадського_об’єднання._Луганська_обл.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Державна_реєстрація_підтвердження_всеукраїнського_статуту__громадського_об’єднання._ХАРКІВСЬКА_обл.

Державна_реєстрація_відмови_від_всеукраїнського_статусу_громадського_об’єднання._ХАРКІВСЬКА_обл.

3.Громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Державна_реєстрація_громадського_об’єднання,_що_не_має_статусу_ю ридичної_особи._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_змін_до_відомостей_про_громадське_об’єднання, _що_не_має_статусу_юридичної_особи._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_припинення_громадського_об’єднання,_що_не_м ає_статусу_юридичної_особи._Донецька_обл.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Державна_реєстрація_громадського_об’єднання,_що_не_має_статусу_юридичної_особи._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_змін_до_відомостей_про_громадське_об’єднання,_що_не_має_статусу__юридичної_особи._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_припинення_громадського_об’єднання,_що_не_має_статусу_юридичної_особи._Луганська_обл.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Державна_реєстрація_громадського_об’єднання,_що_не_має_статусу_юридичної_особи._ХАРКІВСЬКА_обл

Державна_реєстрація_змін_до_відомостей_про_громадське_об’єднання,_що_не_має_статусу__юридичної_особи._ХАРКІВСЬКА_обл.

Державна_реєстрація_припинення_громадського_об’єднання,_що_не_має_статусу_юридичної_особи._ХАРКІВСЬКА_обл.

4.Громадське об’єднання 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Державна_реєстрація_рішення_про_виділ_громадського_об’єднання._Донецька_обл.

Підтвердження_відомостей_про_кінцевого_бенефіціарного_власника_ю ридичної_особи._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_рішення_про_відміну_рішення_про_припинення _громадського_об’єднання._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_включення_відомостей_про_громадське_об’єднан ня,_зареєстроване_до_01_липня_2004_року._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_змін_до_відомостей_про_громадське_об’єднання, _що_містяться_в_ЄДР._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_зміни_складу_комісії_з_припинення_громадськог о_об’єднання._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_припинення_громадського_об’єднання_в_результ аті_його_ліквідації._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_припинення_громадського_об’єднання_в_результ аті_його_реорганізації._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_рішення_про_припинення_громадського_об’єднан ня._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_створення_громадського_об’єднання._Донецька_обл.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Підтвердження_відомостей_про_кінцевого_бенефіціарного_власника_юридичної_особи._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_включення_відомостей_про_громадське_об’єднання,_зареєстроване_до_01_липня_2004_року._Луганська_обл.

Державна_реєстрація__рішення_про_відміну_рішення_про_припинення_громадського_об’єднання._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_змін_до_відомостей_про_громадське_об’єднання,_що_містяться_в_ЄДР._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_зміни_складу_комісії_з_припинення_громадського_об’єднання._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_припинення_громадського_об’єднання_в_результаті_його_ліквідації._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_припинення_громадського_об’єднання_в_результаті_його_реорганізації._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_рішення_про_виділ_громадського_об’єднання._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_рішення_про_припинення_громадського_об’єднання._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_створення_громадського_об’єднання._Луганська_обл.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Державна_реєстрація__рішення_про_відміну_рішення_про_припинення_громадського_об’єднання._ХАРКІВСЬКА_обл.

Державна_реєстрація_включення_відомостей_про_громадське_об’єднання,_зареєстроване_до_01_липня_2004_року._ХАРКІВСЬКА_обл.

Державна_реєстрація_змін_до_відомостей_про_громадське_об’єднання,_що_містяться_в_ЄДР._ХАРКІВСЬКА_обл.

Державна_реєстрація_зміни_складу_комісії_з_припинення_громадського_об’єднання._ХАРКІВСЬКА_обл.

Державна_реєстрація_припинення_громадського_об’єднання_в_результаті_його_ліквідації._ХАРКІВСЬКА_обл.

Державна_реєстрація_припинення_громадського_об’єднання_в_результаті_його_реорганізації._ХАРКІВСЬКА_обл.

Державна_реєстрація_рішення_про_виділ_громадського_об’єднання._ХАРКІВСЬКА_обл.

Державна_реєстрація_рішення_про_припинення_громадського_об’єднання._ХАРКІВСЬКА_обл.

Державна_реєстрація_створення_громадського_об’єднання._ХАРКІВСЬКА_обл.

Підтвердження_відомостей_про_кінцевого_бенефіціарного_власника_юридичної_особи._ХАРКІВСЬКА_обл.

5. Структурні утворення політичних партій зі статусом юридичної особи

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Державна_реєстрація_зміни_складу_комісії_з_припинення_структурног о_утворення_політичної_партії._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_рішення_про_відміну_рішення_про_припинення_ структурного_утворення_політичної_партії._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_включення_відомостей_про_структурне_утворенн я_політичної_партії,_зареєстроване_до_01.07.2004._Донецька_обл.

Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що містяться в ЄДР. Донецька обл.

Державна_реєстрація_припинення_структурного_утворення_політичної _партії_в_результаті_його_ліквідації._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_припинення_структурного_утворення_політичної _партії,_в_результаті_його_реорганізації._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_рішення_про_припинення_структурного_утворен ня_політичної_партії._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_створення_структурного_утворення_політичної_партії._Донецька_обл.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що містяться в ЄДР. Луганська обл.

Державна_реєстрація_включення_відомостей_про_структурне_утворення_політичної_партії,_зареєстроване_до_01.07.2004._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_припинення_структурного_утворення_політичної_партії,_в_результаті_його_реорганізації._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_припинення_структурного_утворення_політичної_партії_в_результаті_його_ліквідації._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_рішення_про_відміну_рішення_про_припинення_структурного_утворення_політичної_партії._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_зміни_складу_комісії_з_припинення_структурного_утворення_політичної_партії._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_рішення_про_припинення_структурного_утворення_політичної_партії._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_створення_структурного_утворення_політичної_партії._Луганська_обл.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Державна_реєстрація_включення_відомостей_про_структурне_утворення_політичної_партії,_зареєстроване_до_01.07.2004._ХАРКІВСЬКА_обл.

Державна_реєстрація_змін_до_відомостей_про_структурне_утворення_політичної_партії,_що_не_має_статусу_юридичної_особи._ХАРКІВСЬКА_обл

Державна_реєстрація_зміни_складу_комісії_з_припинення_структурного_утворення_політичної_партії._ХАРКІВСЬКА_обл.

Державна_реєстрація_припинення_структурного_утворення_політичної_партії,_в_результаті_його_реорганізації._ХАРКІВСЬКА_обл.

Державна_реєстрація_припинення_структурного_утворення_політичної_партії_в_результаті_його_ліквідації._ХАРКІВСЬКА_обл.

Державна_реєстрація_рішення_про_відміну_рішення_про_припинення_структурного_утворення_політичної_партії._ХАРКІВСЬКА_обл.

Державна_реєстрація_рішення_про_припинення_структурного_утворення_політичної_партії._ХАРКІВСЬКА_обл.

Державна_реєстрація_створення_структурного_утворення_політичної_партії._ХАРКІВСЬКА_обл

6.Професійні спілки

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Державна_реєстрація_рішення_про_відміну_рішення_про_припинення_ профспілки,_організації_профспілки._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_включення_відомостей_про_профспілку,_зареєстр овану_до_01.07.2004._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_змін_до_відомостей_про_профспілку,_організаці ю_профспілки,_об’єднання_профспілок._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_зміни_складу_комісії_з_припинення_профспілки, _організації_профспілки,_об’єднання_профспілки._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_припинення_профспілки,_організації_профспілки, _об’єднання_профспілки_в_результаті_ліквідації._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_припинення_профспілки,_організації_профспілки _в_результаті_реорганізації._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_рішення_про_припинення_профспілки,_організаці ї_профспілки,_об’єднання_профспілки._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_створення_професійної_спілки,_організації_професійних_спілок,_об’єднання_професійних_спілок._Донецька_обл.

 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Державна_реєстрація_включення_відомостей_про_профспілку,_зареєстровану_до_01.07.2004._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_змін_до_відомостей_про_профспілку,_організацію_профспілки,_об’єднання_профспілок._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_зміни_складу_комісії_з_припинення_профспілки,_організації_профспілки,_об’єднання_профспілки._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_припинення_профспілки,_організації_профспілки,_об’єднання_профспілки_в_результаті_ліквідації._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_припинення_профспілки,_організації_профспілки_в_результаті_реорганізації._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_рішення_про_відміну_рішення_про_припинення_профспілки,_організації_профспілки._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_рішення_про_припинення_профспілки,_організації_профспілки,_об’єднання_профспілки._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_створення_професійної_спілки,_організації_професійних_спілок,_об’єднання_професійних_спілок._Луганська_обл.

 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Державна_реєстрація_включення_відомостей_про_профспілку,_зареєстровану_до_01.07.2004._ХАРКІВСЬКА_обл

Державна_реєстрація_створення_професійної_спілки,_організації_професійних_спілок,_об’єднання_професійних_спілок._ХАРКІВСЬКА_обл.

Державна_реєстрація_змін_до_відомостей_про_профспілку,_організацію_профспілки,_об’єднання_профспілок._ХАРКІВСЬКА_обл

Державна_реєстрація_рішення_про_припинення_профспілки,_організації_профспілки,_об’єднання_профспілки._ХАРКІВСЬКА_обл.

Державна_реєстрація_припинення_профспілки,_організації_профспілки_в_результаті_реорганізації._ХАРКІВСЬКА_обл.

Державна_реєстрація_припинення_профспілки,_організації_профспілки,_об’єднання_профспілки_в_результаті_ліквідації._ХАРКІВСЬКА_обл.

Державна_реєстрація_зміни_складу_комісії_з_припинення_профспілки,_організації_профспілки,_об’єднання_профспілки._ХАРКІВСЬКА_обл.

Державна_реєстрація_рішення_про_відміну_рішення_про_припинення_профспілки,_організації_профспілки._ХАРКІВСЬКА_обл

7.Організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Державна_реєстрація_припинення_організації_роботодавців_в_результа ті_ліквідації._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_припинення_організації_роботодавців,_в_результаті_реорганізації._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_створення_організації_роботодавців._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_рішення_про_відміну_рішення_про_припинення_ організації_роботодавців._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_включення_відомостей_про_організацію_роботодавців_зареєстровану_до_01.07.2004._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_змін_до_відомостей_про_організацію_роботодавц ів,_що_містяться_в_ЄДР._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_зміни_складу_комісії_з_припинення_організації_р оботодавців._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_рішення_про_припинення_організації_роботодавц ів._Донецька_обл.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Державна_реєстрація_включення_відомостей_про_організацію_роботодавців_зареєстровану_до_01.07.2004._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_припинення_організації_роботодавців,_в_результаті_реорганізації._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_змін_до_відомостей_про_організацію_роботодавців,_що_містяться_в_ЄДР._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_зміни_складу_комісії_з_припинення_організації_роботодавців._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_рішення_про_відміну_рішення_про_припинення_організації_роботодавців._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_припинення_організації_роботодавців_в_результаті_ліквідації._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_рішення_про_припинення_організації_роботодавців._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_створення_організації_роботодавців._Луганська_обл.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Державна_реєстрація_включення_відомостей_про_організацію_роботодавців_зареєстровану_до_01.07.2004._ХАРКІВСЬКА_обл

Державна_реєстрація_змін_до_відомостей_про_організацію_роботодавців,_що_містяться_в_ЄДР._ХАРКІВСЬКА_обл.

Державна_реєстрація_зміни_складу_комісії_з_припинення_організації_роботодавців._ХАРКІВСЬКА_обл.

Державна_реєстрація_припинення_організації_роботодавців,_в_результаті_реорганізації._ХАРКІВСЬКА_обл.

Державна_реєстрація_припинення_організації_роботодавців_в_результаті_ліквідації._ХАРКІВСЬКА_обл.

Державна_реєстрація_рішення_про_відміну_рішення_про_припинення_організації_роботодавців._ХАРКІВСЬКА_обл.

Державна_реєстрація_рішення_про_припинення_організації_роботодавців._ХАРКІВСЬКА_обл.

Державна_реєстрація_створення_організації_роботодавців._ХАРКІВСЬКА_обл.

8.Творчі спілки

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Державна_реєстрація_рішення_про_відміну_рішення_про_припинення_ творчої_спілки,_територіального_осередку._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_змін_до_відомостей_про_творчу_спілку,_територі альний_осередок_творчої_спілки._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_зміни_складу_комісії_з_припинення_творчої_спіл ки,_територіального_осередку_творчої_спілки._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_припинення_творчої_спілки,_територіального_осе редку_в_результаті_ліквідації._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_припинення_творчої_спілки,_територіального_осе редку_в_результаті_реорганізації._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_рішення_про_припинення_творчої_спілки,_терито ріального_осередку_творчої_спілки._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_створення_творчої_спілки,_територіального_осер едку_творчої_спілки._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_включення_відомостей_про_творчу_спілку,_зареє стровану_до_01.07.2004._Донецька_обл.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Державна_реєстрація_включення_відомостей_про_творчу_спілку,_зареєстровану_до_01.07.2004._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_змін_до_відомостей_про_творчу_спілку,_територіальний_осередок_творчої_спілки._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_зміни_складу_комісії_з_припинення_творчої_спілки,_територіального_осередку_творчої_спілки._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_припинення_творчої_спілки,_територіального_осередку_в_результаті_реорганізації._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_припинення_творчої_спілки,_територіального_осередку_в_результаті_ліквідації._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_рішення_про_відміну_рішення_про_припинення_творчої_спілки,_територіального_осередку._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_рішення_про_припинення_творчої_спілки,_територіального_осередку_творчої_спілки._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_створення_творчої_спілки,_територіального_осередку_творчої_спілки._Луганська_обл.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Державна_реєстрація_включення_відомостей_про_творчу_спілку,_зареєстровану_до_01.07.2004._ХАРКІВСЬКА_обл.

Державна_реєстрація_змін_до_відомостей_про_творчу_спілку,_територіальний_осередок_творчої_спілки._ХАРКІВСЬКА_обл.

Державна_реєстрація_зміни_складу_комісії_з_припинення_творчої_спілки,_територіального_осередку_творчої_спілки._ХАРКІВСЬКА_обл

Державна_реєстрація_припинення_творчої_спілки,_територіального_осередку_в_результаті_реорганізації._ХАРКІВСЬКА_обл.

Державна_реєстрація_припинення_творчої_спілки,_територіального_осередку_в_результаті_ліквідації._ХАРКІВСЬКА_обл

Державна_реєстрація_рішення_про_відміну_рішення_про_припинення_творчої_спілки,_територіального_осередку._ХАРКІВСЬКА_обл.

Державна_реєстрація_рішення_про_припинення_творчої_спілки,_територіального_осередку_творчої_спілки._ХАРКІВСЬКА_обл

Державна_реєстрація_створення_творчої_спілки,_територіального_осередку_творчої_спілки._ХАРКІВСЬКА_обл.

9.Третейські суди

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Державна_реєстрація_постійно_діючого_третейського_суду._Донецька_ обл.

Державна_реєстрація_змін_до_відомостей_про_постійно_діючий_трете йський_суд._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_припинення_постійно_діючого_третейського_суд у._Донецька_обл.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Державна_реєстрація_постійно_діючого_третейського_суду._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_змін_до_відомостей_про_постійно_діючий_третейський_суд._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_припинення_постійно_діючого_третейського_суду._Луганська_обл.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Державна_реєстрація_змін_до_відомостей_про_постійно_діючий_третейський_суд._ХАРКІВСЬКА_обл.

Державна_реєстрація_постійно_діючого_третейського_суду._ХАРКІВСЬКА_обл.

Державна_реєстрація_припинення_постійно_діючого_третейського_суду._ХАРКІВСЬКА_обл.

10.Структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Державна_реєстрація_структурного_утворення_політичної_партії,_що_н е_має_статусу_юридичної_особи._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_змін_до_відомостей_про_структурне_утворення_політичної_партії,_що_не_має_статусу_юридичної_особи._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_припинення_структурного_утворення_політично ї_партії,_що_не_має_статусу_юридичної_особи._Донецька_обл.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Державна_реєстрація_структурного_утворення_політичної_партії,_що_не_має_статусу_юридичної_особи._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_змін_до_відомостей_про_структурне_утворення_політичної_партії,_що_не_має_статусу_юридичної_особи._Луганська_обл.

Державна_реєстрація__припинення_структурного_утворення_політичної_партії,_що_не_має_статусу_юридичної_особи._Луганська_обл.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Державна_реєстрація_змін_до_відомостей_про_структурне_утворення_політичної_партії,_що_не_має_статусу_юридичної_особи._ХАРКІВСЬКА_обл

Державна_реєстрація_структурного_утворення_політичної_партії,_що_не_має_статусу_юридичної_особи._ХАРКІВСЬКА_обл.

Державна_реєстрація__припинення_структурного_утворення_політичної_партії,_що_не_має_статусу_юридичної_особи._ХАРКІВСЬКА_обл

11. Видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставлення апостилю

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Видача_виписки_з_Єдиного_державного_реєстру_у_паперовій_формі_д ля_проставлення_апостилю._Донецька_обл.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Видача_виписки_з_Єдиного_державного_реєстру_у_паперовій_формі_для_проставлення_апостилю._Луганська_обл.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Видача_виписки_з_Єдиного_державного_реєстру_у_паперовій_формі_для_проставлення_апостилю._ХАРКІВСЬКА_обл

12. Видача документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи – підприємця

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Видача_документів,_що_містяться_в_реєстраційній_справі_юридичної_ особи,_громадського_формування._Донецька_обл.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Видача_документів,_що_містяться_в_реєстраційній_справі_юридичної_особи,_громадського_формування._Луганська_обл.

ХАРЬКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Видача_документів,_що_містяться_в_реєстраційній_справі_юридичної_особи,_громадського_формування._ХАРКІВСЬКА_обл.

13. Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Виправлення_помилок,_допущених_у_відомостях_Єдиного_державного _реєстру._Донецька_обл.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Виправлення_помилок,_допущених_у_відомостях_Єдиного_державного_реєстру._Луганська_обл.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Виправлення_помилок,_допущених_у_відомостях_Єдиного_державного_реєстру._ХАРКІВСЬКА_обл.

14.Статути територіальних громад

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Видача_дубліката_свідоцтва_про_державну_реєстрацію_статуту_терито ріальної_громади._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_статуту_територіальної_громади._Донецька_обл.

Державна_реєстрація_змін_до_статуту_територіальної_громади._Донец ька_обл.

Скасування_державної_реєстрації_статуту_територіальної_громади._До нецька_обл.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Видача_дубліката_свідоцтва_про_державну_реєстрацію_статуту_територіальної_громади._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_змін_до_статуту_територіальної_громади._Луганська_обл.

Державна_реєстрація_статуту_територіальної_громади._Луганська_обл.

Скасування_державної_реєстрації_статуту_територіальної_громади._Луганська_обл.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Видача_дубліката_свідоцтва_про_державну_реєстрацію_статуту_територіальної_громади._ХАРКІВСЬКА_обл.

Державна_реєстрація_статуту_територіальної_громади._ХАРКІВСЬКА_обл

Державна_реєстрація_змін_до_статуту_територіальної_громади._ХАРКІВСЬКА_обл.

Скасування_державної_реєстрації_статуту_територіальної_громади._ХАРКІВСЬКА_обл.

15. Накази Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) про затвердження інформаційних карток адміністративних послуг у сфері державної реєстрації громадських формувань

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Наказ_Про_затвердження_інформаційних_карток_адміністративних_послуг_у _сфері_державної_реєстрації_громадських_формувань_від_ 23.12.2021 № 1662АГ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Наказ_Про_затв_інформ_карток_у_сфері_дер_ реєст_гром_форм_17.09.2021 № 1230АГ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Наказ_Про_затв_інформ_карток_у_сфері_дер_реєст_гром_форм_14.12.2021 № 1606АГ

16. Накази Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) про затвердження інформаційних карток адміністративних послуг у сфері державної реєстрації статутів територіальних громад

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Наказ_Про_затвердження_інформаційних_карток_адміністративних_послуг_у _сфері_державної_реєстрації_статутів_територіальних_громад_від_ 23.12.2021 № 1663АГ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Наказ_Про_затв_інформ_карток_у_сфері_реєст_стат_тер_громад_ 17.09.2021 № 1231АГ

ХАРЬКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Наказ_Про_затв_інформ_карток_у_сфері_реєст_стат_тер_громад_ 14.12.2021 № 1601АГ

17. Друковані засоби масової інформації місцевої сфери розповсюдження

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Державна_реєстрація_ДЗМІ._Донецька_обл.

Перереєстрація_ДЗМІ._Донецька_обл.

Визнання_недійсним_свідоцтва_про_державну_реєстрацію_ДЗМІ._Донецька_обл.

Видача_дубліката_свідоцтва_про_державну_реєстрацію_ДЗМІ._Донецька_обл.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Реєстрація_ДЗМІ._Луганська_обл.

Перереєстрація_ДЗМІ._Луганська_обл.

Визнання_недійсним_свідоцтва_про_реєстрацію_ДЗМІ._Луганська_обл.

Видача_дубліката_свідоцтва_ДЗМІ._Луганська_обл.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Державна_реєстрація_ДЗМІ._Харківська_обл

Перереєстрація_ДЗМІ._Харківська_обл

Видача_дубліката_свідоцтва_про_державну_реєстрацію_ДЗМІ._Харківська_обл

Визнання_недійсним_свідоцтва_про_державну_реєстрацію_ДЗМІ._Харківська_обл