1. Закон України «Про державну службу».

2. Порядок здійснення дисциплінарного провадження, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 р. № 1039.

3. Порядок обліку та роботи з дисциплінарними справами, затверджений наказом Національного агентства України з питань державної служби 03.03.2016 № 49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 р. за № 456/28586.

4. ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК для служб управління персоналом «Дисциплінарна відповідальність державних службовців».

5. НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР до Закону України «Про державну службу».

6. Роз’яснення НАДС від 23.07.2020 № 109-р/з «Щодо утворення дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ».

7. Роз’яснення НАДС від 23.07.2020 № 103-р/з «Щодо прийняття рішення про накладення на державного службовця дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження під час його відсутності на службі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, під час перебування його у відпустці або у відрядженні».

8. Роз’яснення НАДС від 24.04.2019 № 70-р/з «Щодо строку повноважень членів дисциплінарної комісії».

9. Роз’яснення НАДС від 10.07.2018 № 53-р/з «Щодо застосування положень частини шостої статті 69 Закону України «Про державну службу».

10. Роз’яснення НАДС від 15.09.2017 № 31-р/з «Щодо порядку застосування до державних службовців дисциплінарних стягнень».

11. Роз’яснення НАДС від 09.02.2017 № 24-р/з «Щодо ініціювання дисциплінарного провадження стосовно державного службовця».