Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначено Законом України “Про доступ до публічної інформації” від 13 січня 2011 року № 2939-VI (зі змінами).

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

Доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на основі принципів:

1) прозорості та відкритості діяльності суб’єктів владних повноважень;

2) вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, крім обмежень, встановлених законом;

3) рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Право на доступ до публічної інформації гарантується:

1) обов’язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом;

2) визначенням розпорядником інформації спеціальних структурних підрозділів або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою він володіє;

3) максимальним спрощенням процедури подання запиту та отримання інформації;

4) доступом до засідань колегіальних суб’єктів владних повноважень, крім випадків, передбачених законодавством;

5) здійсненням парламентського, громадського та державного контролю за дотриманням прав на доступ до публічної інформації;

6) юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.

У Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Харків) відповідальними особами за забезпечення до доступу до публічної інформації визначено керівників структурних підрозділів Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків). За облік запитів на публічну інформацію, що надходять до Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків), та контролю за дотриманням строків їх розгляду покладено на Управління організаційного забезпечення та документообігу Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків). Контактний телефон 751 84 71.

З метою спрощення процедури оформлення запиту запитувач може використати форми для подання запитів на отримання публічної інформації у Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Харків), які можна отримати:

форма для подання запитів на інформацію – за посиланням: https://kharkivobljust.gov.ua/formy-dlia-podannia-zapytiv-na-informatsiiu/

в Управлінні організаційного забезпечення та документообігу за адресою: вулиця Ярослава Мудрого, 16 (кабінет 9), місто Харків, Харківська область;

у секторі документування у Донецькій області за адресою: вулиця Ярослава Мудрого, 39/3 (кабінет 1) , місто Краматорськ, Донецька область;

у секторі документування у Луганській області за адресою: вулиця Єгорова, 22 (кабінет 109), місто Сєвєродонецьк, Луганська область.

Обов’язки щодо оприлюднення та регулярного оновлення інформації на сайті Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) розпорядником якої є Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Харків) на офіційному вебсайті та у інші передбачені чинним законодавством способи, у визначені чинним законодавством строки, покладено на керівників структурних підрозділів Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків).