Основні завдання:

 • Участь у забезпеченні реалізації державної правової політики, сприяння розвитку системи надання правової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян, захисту законних інтересів фізичних та юридичних осіб в межах компетенції відділу.
 • Забезпечення захисту прав людини і громадянина в межах компетенції відділу.
 • Організація діловодства у міжрегіональному управлінні.
 • Забезпечення встановлення у міжрегіональному управлінні єдиного порядку документування управлінської інформації та роботи з документами незалежно від форми їх створення.
 • Надання методичної допомоги та контроль за дотриманням установленого порядку роботи з електронними документами в структурних підрозділах міжрегіонального управління.
 • Організація роботи посадових осіб, відповідальних за ведення архіву міжрегіонального управління, відповідно до нормативно-правових актів з питань архівної справи, контроль за станом цієї роботи.
 • Організація роботи зі зверненнями громадян у міжрегіональному управлінні, контроль за строками їх розгляду.
 • Організація роботи із запитами на інформацію, що надходять до міжрегіонального управління, контроль за строками їх розгляду.
 • Узагальнення стану роботи структурних підрозділів міжрегіонального управління по виконанню вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 • Організація роботи з документами та іншими матеріальними носіями інформації, що містять службову інформацію у міжрегіональному управлінні.
 • Організація роботи по плануванню роботи міжрегіонального управління.
 • Організація підготовки проведення оперативних нарад начальника міжрегіонального управління та складання відповідних проектів документів за результатами нарад.
 • Організація в межах компетенції належної роботи з документами з грифом «Для службового користування», печатками, металевими печатками, штампами, відповідно до вимог чинного законодавства.
 • Організація роботи колегії міжрегіонального управління, складання проектів відповідних документів.

До складу відділу входять сектор документування у Донецькій області та сектор документування у Луганській області.

Посада

Прізвище, ім’я,
по батькові

Телефон та електронна адреса

Відділ організаційної роботи, документування та контролю

Начальник відділу організаційної роботи, документування та контролю Мостепаненко Євгенія (057) 751-81-71

info2@kh.minjust.gov.ua

Сектор документування у Донецькій області відділу організаційної роботи, документування та контролю

Знаходиться за адресою: вул. Ярослава Мудрого, буж. 39/3 місто Краматорськ, Донецька область, 84300

Буданцева Катерина

(06464) 3-10-13

info2@kh.minjust.gov.ua

Сектор документування у Луганській області відділу організаційної роботи, документування та контролю

Знаходиться за адресою: вул. Єгорова, 22, місто Сєвєродонецьк, Луганська область, 93400

Лактіна Ольга (06452) 4-24-93

info2@kh.minjust.gov.ua