Основними завданнями Управління є:

1) реалізація державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі – виконання рішень);

2) підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виконання рішень;

3) організація, контроль та здійснення примусового виконання рішень у випадках, передбачених законом.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує, контролює здійснення примусового виконання рішень у випадках, передбачених законом, відділом примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Харківській області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) (далі – відділ примусового виконання рішень) та відділами державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) (далі – Відділ);

2) забезпечує доступ державних виконавців до баз даних і реєстрів, у тому числі електронних, що містять інформацію про боржників, їхнє майно, в тому числі кошти;

3) організовує інформаційне забезпечення виконавчого провадження, зокрема електронного документообігу, забезпечує ведення автоматизованої системи виконавчого провадження та забезпечує здійснення контролю за внесенням державними виконавцями відомостей про вчинені виконавчі дії;

4) здійснює державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про виконавче провадження, правильністю, своєчасністю та повнотою вчинення виконавчих дій державними виконавцями;

5) аналізує результати діяльності з питань примусового виконання рішень відділу примусового виконання рішень, Відділу, розробляє заходи щодо підвищення ефективності їх функціонування;

6) забезпечує ведення обліково-статистичної звітності відділом примусового виконання рішень та Відділом, контролює її ведення, узагальнює та аналізує стан виконання рішень державними виконавцями;

7) за дорученням Департаменту представляє інтереси Департаменту під час розгляду справ у судах загальної юрисдикції, готує матеріали до розгляду цих справ;

8) за дорученням Департаменту проводить перевірки діяльності приватних виконавців;

9) погоджує питання щодо виплати винагороди державним виконавцям;

10) розглядає звернення громадян та юридичних осіб з питань, пов’язаних із виконанням рішень, аналізує стан цієї роботи, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг;

11) розглядає запити на отримання публічної інформації;

12) організовує освітньо-роз’яснювальну роботу, в тому числі в засобах масової інформації, з питань, що стосуються виконання покладених на Управління завдань;

13) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, готує та вносить пропозиції щодо його вдосконалення директору Департаменту, начальнику Східного міжрегіонального управління юстиції;

14) здійснює аналітичне, інформаційне, методичне та організаційне забезпечення виконання рішень;

15) здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України, Східного міжрегіонального управління юстиції.

Посада

Прізвище, ім`я, по батькові

Телефон, електронна адреса, адреса

Прийом громадян

Заступник начальника Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції-начальник Управління забезпечення примусового виконання рішень у Харківській області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Харків) Розумний Сергій Михайлович

(057) 752-35-21

info@kh.dvs.gov.ua

м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 26

1-а та 3-тя

середа місяця

(окрім святкових та неробочих днів) з 15:00 – 17:30

Заступник начальника Управління -начальник  відділу організації та контролю за виконанням рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Харківській області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Харків) Король Наталія Леонідівна

(057) 752-35-21

info@kh.dvs.gov.ua

м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 26

Щоп`ятниці

(окрім святкових днів)

10.00-12.00

Заступник начальника відділу організації та контролю за виконанням рішень

Качмар Василь Богданович

(057) 752-35-22

info@kh.dvs.gov.ua

м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 26

Щоденно

(окрім святкових днів)

10.00-12.00

Завідувач сектору аналітики та статистики

Рудік Станіслав Володимирович

(в.о. завідувача)

(057) 751-84-99

info@kh.dvs.gov.ua

м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 26

Щовівторка (окрім святкових днів)

09.00-11.00

Щочетверга (окрім святкових днів)

16.00-18.00

Заступник начальника Управління – начальник відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Харківській області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Харків)

Дилбарян Арам Апавенович

(057) 751 84 93

info_prim@kh.dvs.gov.ua

м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 26, 4й поверх

вівторок з 09.00 до 11.00

четвер з 16.00 до 18.00

п`ятниця 10.00-12.00

(окрім святкових днів)

Відділи ДВС м. Харкова та Харківської області