Основні завдання:

 • організовує роботу, пов’язану із забезпеченням діяльності у визначених сферах та здійснює заходи щодо підвищення ефективності цієї роботи;

 • здійснює організаційне керівництво відділами державної реєстрації актів цивільного стану Східного міжрегіонального управління (далі – Відділи);

 • здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану, контролює їх діяльність у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, перевіряє їхню роботу, надає практичну та методичну допомогу;

 • забезпечує належне зберігання та оформлення Відділами книг державної реєстрації актів цивільного стану, метричних книг та іншої документації, пов’язаної з державною реєстрацією актів цивільного стану, їх облік, а також зберігання других примірників актових записів цивільного стану, веде в установленому порядку облік книг державної реєстрації актів цивільного стану і метричних книг;

 • забезпечує ведення та формування Державного реєстру актів цивільного стану громадян, внесення до нього відомостей про народження фізичної особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, а також у встановленому законодавством порядку внесення відповідних змін до актових записів цивільного стану, повторну видачу на їх підставі свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

 • забезпечує виконання міжнародних договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних та сімейних справах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, в частині витребування документів про державну реєстрацію актів цивільного стану та виконання прохань про надання правової допомоги з питань, які належать до компетенції органів державної реєстрації актів цивільного стану;

 • забезпечує надання Відділами адміністративних послуг, а також платних послуг, визначених законодавством, та здійснює контроль за даним напрямком роботи;

 • надає відомості, необхідні для проведення розрахунків та затвердження Східним міжрегіональним управлінням розмірів плати за платні послуги, які можуть надаватися Відділами відповідно до законодавства;

 • бере участь у роботі Колегії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Східного міжрегіонального управління (далі – Колегія з питань розгляду скарг) щодо розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, на дії або бездіяльність суб’єктів державної реєстрації;

 • здійснює координацію діяльності державних реєстраторів та суб’єктів державної реєстрації Харківської, Донецької та Луганської областей у сфері державної реєстрації;

 • забезпечує надання методичної допомоги державним реєстраторам, суб’єктам державної реєстрації;

 • організовує заходи з підвищення кваліфікації державних реєстраторів шляхом проведення навчальних заходів (семінарів, лекцій, тренінгів, тощо). Приймає участь у заходах (семінарах, лекціях, тренінгах, тощо), організованих Міністерством юстиції України та Східним міжрегіональним управлінням;

 • забезпечує своєчасний розгляд звернень від державних реєстраторів та суб’єктів державної реєстрації;

 • забезпечує розгляд запитів на отримання публічної інформації, забезпечує доступ до публічної інформації;

 • здійснює організаційне забезпечення діяльності Колегії з питань розгляду скарг щодо розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації;

 • забезпечує виконання рішень Східного міжрегіонального управління з питань розгляду скарг, прийнятих за результатом розгляду скарг у сфері державної реєстрації;

 • складає протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених чинним законодавством;

 • здійснює відповідно до закону державну реєстрацію громадських об’єднань, їхніх відокремлених підрозділів, громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи, підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання, регіональних, обласних, місцевих та первинних професійних спілок, їх організацій та об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних та місцевих організацій роботодавців та їх об’єднань, постійно діючих третейських судів, статутів територіальних громад сіл, селищ, міст, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації;

 • надає виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставлення апостиля;

 • видає виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у паперовій формі за результатами проведеної реєстраційної дії, у порядку встановленому законодавством;

 • здійснює розгляд звернень та скарг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, громадських формувань, друкованих засобів масової інформації, здійснює заходи щодо підвищення ефективності цієї роботи;

 • забезпечує ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Єдиного реєстру громадських формувань; Реєстру громадських об’єднань; Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності.

Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків)

Олена МОШКОВА

Начальник Управління

sdrk@kh.minjust.gov.ua

(057) 752-49-73

вулиця Ярослава Мудрого, 26 м. Харків

Центральний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків)

Катерина ГРАБАЛОВА

Заступник начальника Управління – начальник Центрального відділу

vcs@kh.drsu.gov.ua

(057) 700-06-58

вулиця Ярослава Мудрого, 17 м. Харків

Ольга КУРЧИНА

Заступник начальника Центрального відділу

vcs@kh.drsu.gov.ua

(057) 700-39-00

вулиця Ярослава Мудрого, 17 м. Харків

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Луганській області Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків)

Оксана ПОПОВА

Начальник відділу

vcs@lg.minjust.gov.ua

(06452) 4-22-16

вулиця Єгорова, 22

м. Сєвєродонецьк, Луганська область

Заступник начальника відділу

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Донецькій області Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків)

Юлія ПАРШЕНА

Начальник відділу

vcs@dn.minjust.gov.ua

(06264)7-00-33

вулиця Паркова, 10,

м. Краматорськ, Донецька область

Тетяна ШИРЯЄВА

Заступник начальника відділу

vcs@dn.minjust.gov.ua

(06264)7-00-33

вулиця Паркова, 10,

м. Краматорськ, Донецька область

Відділ державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань у Харківській області Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції

(м. Харків)

Положення про відділ державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань у Харківській області Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків)

Анна КІРЄЄВА

Заступник начальника Управління – начальник відділу

reg_druk@kh.minjust.gov.ua

095-419-09-68

(057) 752-49-73

вулиця Ярослава Мудрого, 26 м. Харків

Максим КУРЧИН

Заступник начальника відділу

reg_druk@kh.minjust.gov.ua

095-419-09-68

(057) 752-49-73

вулиця Ярослава Мудрого, 26 м. Харків

Відділ державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань у Луганській області Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції

(м. Харків)

Положення про відділ державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань у Луганській області Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків)

Андрій СМІРНОВ

Начальник відділу

reg_druk@lg.minjust.gov.ua

(06452) 4-22-16

вулиця Єгорова, 22

м. Сєвєродонецьк, Луганська область

Тетяна СТРИЖКОВА

Заступник начальника відділу

reg_druk@lg.minjust.gov.ua

(06452) 4-22-16

вулиця Єгорова, 22

м. Сєвєродонецьк, Луганська область

Відділ державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань у Донецькій області Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції

(м. Харків)

Положення про відділ державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань у Донецькій області Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків)

Віра СВИРИДОВА

Начальник відділу

reg_druk@dn.minjust.gov.ua

(06264)1-74-46

вулиця Ярослава Мудрого, 39/3, м. Краматорськ Донецька область (адреса для листування)

вулиця Машинобудівників, 32, кабінет 406 м. Краматорськ, Донецька область (адресат для відвідування)

Марія ТЕМЧИШИНА

Заступник начальника відділу

reg_druk@dn.minjust.gov.ua

(06264)1-74-46

вулиця Ярослава Мудрого, 39/3, м. Краматорськ Донецька область (адреса для листування)

вулиця Машинобудівників, 32, кабінет 406 м. Краматорськ, Донецька область (адреса для відвідування)

Відділ розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції

(м. Харків)

Положення про відділ розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з розгляду скарг у сфері державної реєстарції Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків)

Дмитро ВОЛИК

Начальник відділу

rssdk@kh.minjust.gov.ua

(057)752-49-73

вулиця Ярослава Мудрого, 26 м. Харків

Наталія БЄЛОВА

Заступник начальника відділу

rssdk@kh.minjust.gov.ua

(057)752-49-73

вулиця Ярослава Мудрого, 26 м. Харків

Відділ взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції

(м. Харків)

Положення про відділ взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків)

Іван ЧАСОВСЬКОЙ

Начальник відділу

sdrk@kh.minjust.gov.ua

(057) 752-49-73

вулиця Ярослава Мудрого, 26 м. Харків

Людмила ОГУРЦОВА

Заступник начальника відділу

sdrk@kh.minjust.gov.ua

(057) 752-49-73

вулиця Ярослава Мудрого, 26 м. Харків

Дислокація відділів ДРАЦС Донецької області

Дислокація відділів ДРАЦС Луганської області

Дислокація відділів ДРАЦС Харківської області