Основні завдання:

1. Розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Харків).

2. Виявлення корупційних ризиків, що виникають у процесі діяльності Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) та надання рекомендацій щодо їх усунення.

3. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції.

4. Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування начальника Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) і Національне агентство з питань запобігання корупції (далі-Національне агентство) про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання.

5. Проведення перевірки в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Харків) факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) та повідомлення Національного агентства про випадки неподання або несвоєчасного подання декларацій.

6. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» працівниками Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків).

7. Забезпечення захисту працівників Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків), які повідомили про порушення вимог Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку безпосереднього керівника відповідно до законодавства щодо захисту викривачів.

8. Інформування начальника Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків), Національного агентства та інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

9. Участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві у зазначеній сфері.

10. Здійснення аналітичної і організаційної роботи у сфері запобігання та виявлення корупції.

11. Запобігання зловживанням та попередження інших службових правопорушень в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Харків).

Посада

Прізвище, ім’я,
по батькові

Телефон та електронна адреса

Прийом громадян

Завідувач сектору з питань запобігання і виявлення корупції   ХУТОРЯНСЬКА Меланія Сергіївна 751-81-79

corupcia@kh.minjust.gov.ua

З понеділка по четвер

(окрім святкових днів)

10.00-12.00

15.00-17.00

Щоп’ятниці

(окрім святкових днів)

10.00-12.00

14.00-16.00