Основні завдання:

 • сектор у межах повноважень забезпечує виконання завдань, покладених на Мін’юст та Cхідне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Харків);
 • участь у реалізації державної антикорупційної політики в Cхідному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Харків) та його територіальних підрозділах;
 • підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;
 • надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;
 • участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;
 • здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;
 • проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;
 • здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства;
 • проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів;
 • виявлення корупційних ризиків, що виникають у процесі діяльності в Cхідному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Харків) та його територіальних підрозділах, надання рекомендацій щодо їх усунення.
 • здійснення аналітичної та організаційної роботи у сфері запобігання корупції в Cхідному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Харків) та його територіальних підрозділах;
 • контроль за організацією та здійсненням заходів в Cхідному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Харків) та його територіальних підрозділах, спрямованих на забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції»;
 • проведення службових розслідувань за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства з питань запобігання корупції.

Посада

Прізвище, ім’я,
по батькові

Телефон та електронна адреса

Прийом громадян

В.о. завідувача сектору з питань запобігання і виявлення корупції МЕЛЬНИЧЕНКО Олександр Леонідович 751-81-79

corupcia@kh.minjust.gov.ua

З понеділка по четвер

(окрім святкових днів)

10.00-12.00

15.00-17.00

Щоп’ятниці

(окрім святкових днів)

10.00-12.00

14.00-16.00