Конституція України

Кодекс України з процедур банкрутства

Наказ Міністерства юстиції України від 21.08.2019 №2627/5 “Про затвердження форми Декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність

Наказ Міністерства юстиції України від 17.10.2019 №3192/5 “Про затвердження Порядку тимчасового зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого”

Наказ Міністерства юстиції України від 13.08.2019 №2536/5 “Про затвердження Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, підвищення кваліфікації та перепідготовки арбітражних керуючих, їх підготовки у справах про банкрутство страхових організацій

Наказ Міністерства юстиції України від 18.01.2013 №129/5 “Про деякі питання ведення і подання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) статистичної звітності, оперативної звітності та інформації про свою діяльність

Наказ Міністерства юстиції України від 15.09.2011 № 3018/5 “Про затвердження Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

Наказ Міністерства юстиції України від 18.01.2013 №130/5 “Про порядок подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) обов’язкових відомостей (інформації)

Наказ Міністерства юстиції України від 06.12.2019 №3928/5 “Про затвердження Порядку здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих”

Наказ Міністерства юстиції України від 26.02.2013 №327/5 “Про затвердження Порядку проведення аналізу фінансово-господарського стану суб’єктів господарювання державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків, та підготовки на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновків про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства

Наказ Міністерства юстиції України від 10.01.2020 №93/5 “Про затвердження Правил ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого”

Наказ Міністерства юстиції України від 29.11.2019  № 4078/7 “Про персональний склад Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих”

Наказ Міністерства юстиції України від 25.09.2019 № 2994/5 “Про затвердження Положення про Кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.102019 № 872 “Про порядок і умови страхування професійної відповідальності арбітражного керуючого

Наказ Міністерства юстиції України 19.09.2019 № 2969/5 “Про затвердження Порядку формування і ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих України

Наказ Міністерства юстиції України від 13.08.2019 № 2535/5 “Про затвердження Порядку складання кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого”

Наказ Міністерства юстиції України від 24.09.2019 №2984/5 “Про затвердження Порядку використання посвідчення і печатки арбітражного керуючого”

Наказ Міністерства юстиції України від 25.09.2019 №2993/5 “Про затвердження Положення про Дисциплінарну комісію арбітражних керуючих”

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2019 №865 “Питання функціонування електронної торгової системи з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність)”

Наказ Міністерства юстиції України від 17.10.2019 №3193/5 “Питання подання арбітражними керуючими обов’язкових відомостей (інформації)”


Наказ Міністерства юстиції України від 17.10.2019 № 3193/5 “Питання подання арбітражними керуючими обов’язкових відомостей (інформації)”

Наказ Міністерства юстиції України від 18.02.2020 № 594/5 “Про затвердження Порядку функціонування автоматизованої системи “Банкрутство і неплатоспроможність”

Наказ Міністерства юстиції України від 18.02.2020 № 593/5 “Про порядок подання арбітражними керуючими обов’язкових відомостей (інформації)”