ГРОМАДСЬКИМ ОБ’ЄДНАННЯМ ЗІ СТАТУСОМ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ НЕОБХІДНО БУДЕ В 2020 РОЦІ ПОДАВАТИ ВІДОМОСТІ ПРО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ

З ЧИМ ЦЕ ПОВ’ЯЗАНО?

– 28.04.2020 набув чинності Закон України від 06 грудня 2019 року № 361-ІХ “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (далі – Закон), яким внесено зміни до низки нормативно-правових актів

– Законом внесено зміни до переліку юридичних осіб, відомості про кінцевих бенефіціарних власників яких повинні міститися в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі включено до цього переліку громадські об’єднання;

– згідно з пунктом 1 частини 7 статті 23 Закону України “Про громадські об’єднання” громадські об’єднання зобов’язані, серед іншого, зберігати і регулярно оновлювати інформацію, достатню для ідентифікації згідно з вимогами закону кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), засновників, керівників, членів керівних органів та довірених осіб громадського об’єднання, а також надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом.

ХТО ТАКИЙ КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК?

Кінцевий бенефіціарний власник – будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.

Кінцевим бенефіціарним власником є:

– для юридичних осіб – будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

– для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, – засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

– для інших подібних правових утворень – особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.

КОЛИ ПОДАВАТИ ВІДОМОСТІ ПРО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРІВ ВЛАСНИКІВ?

 1. При поданні документів для проведення тих реєстраційних дій, для проведення яких подається заява.

 2. Протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності (стосується тих громадських об’єднань, які зареєстровані до 18 квітня 2020 року).

 3. Протягом 30 робочих днів з дня виникнення змін до інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності повідомляти державного реєстратора та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни.

 4. Щороку, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації, протягом 14 календарних днів, подавати документи для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника.

КУДИ ПОДАВАТИ ВІДОМОСТІ ПРО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРІВ ВЛАСНИКІВ?

Громадські об’єднання подають документи до відділів Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків):

– громадські об’єднання, місцезнаходженням яких населені пункти Харківської області, звертаються до відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань у Харківській області Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) за адресою – м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, буд. 26; контактний телефон: 057 752 49 73, 095 419 09 68;

– громадські об’єднання, місцезнаходженням яких населені пункти Луганської області, звертаються до відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань у Луганській області Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) за адресою – Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, буд.22, каб.212, контактний телефон: 064 524 22 16, 095 362 42 02;

– громадські об’єднання, місцезнаходженням яких населені пункти Донецької області, звертаються до відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань у Донецькій області Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) за адресою – Донецька обл., м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, буд.32, каб. 406, контактний телефон: 062 641 74 46, 062 644 25 00.

ЯКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕДБАЧЕНА ЗА НЕПОДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ?

Відповідно до статті 166-11 Кодекс України про адміністративні правопорушення неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору передбаченої Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи – тягнуть за собою накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Звертаємо увагу, що станом на сьогодні відсутній нормативно-правовий акт, яким затверджена форма та зміст структури власності. У зв’язку з чим до дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності юридичної особи, подання державному реєстратору такого документу як структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства, не вимагається.


Як зареєструвати відокремлений підрозділ громадської організації

Відповідно до частини 1 статті 13 Закону України «Про громадські об’єднання» громадське об’єднання зі статусом юридичної особи може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням відповідного керівного органу громадського об’єднання згідно із статутом, у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Отже, перед створенням відокремленого підрозділу, необхідно звернутися до статуту організації та перевірити чи міститься в ньому інформація щодо порядку створення відокремлених підрозділів громадського об’єднання (у разі відсутності вищезазначеної процедури необхідно спочатку внести зміни до статуту, а вже потім, наступним кроком, створювати відокремлені підрозділи).

Відокремлені підрозділи громадського об’єднання не є юридичними особами, крім випадків, передбачених Законом України «Про громадські об’єднання» та здійснюють свою діяльність на основі статуту громадського об’єднання.

Нормативно-правові акти, якими регламентується порядок створення відокремлених підрозділів:

*Закон України «Про громадське об’єднання»;

*Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

*Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630;

*Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330;

*Наказ Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5 «Про затвердження Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.03.2012 за № 367/20680

Вичерпний перелік документів, необхідних для створення відокремлених підрозділів:

 • Заява про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи;

 • Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про створення відокремленого підрозділу.

ВАЖЛИВО!

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє документ, що відповідно до закону посвідчує особу.

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що підтверджує його повноваження (крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань). особисто або через уповноважену особу;

Реєстрація відокремленого підрозділу є безкоштовною та здійснюється протягом 3 робочих днів.


Державна реєстрація друкованих засобів масової інформації

 

Під друкованими засобами масової інформації (пресою) в Україні розуміються періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію. Державній реєстрації підлягають усі друковані засоби масової інформації, що видаються на території України, незалежно від сфери розповсюдження, тиражу і способу їх виготовлення. Державна реєстрація (перереєстрація) друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження здійснюється територіальними органами Міністерства юстиції України.

 

ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ДРУКОВАНІ ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Конституція України

Закон України «Про інформацію»

Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» 

Наказ Міністерства юстиції України 21.02.2006  № 12/5 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні та Положення про державну реєстрацію інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності»

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 № 1287 «Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів»

ПРАВО НА ЗАСНУВАННЯ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НАЛЕЖИТЬ:

 • громадянам України, громадянам інших держав та особам без громадянства, не обмеженим у цивільній правоздатності та цивільній дієздатності;
 • юридичним особам України та інших держав;
 • трудовим колективам підприємств, установ і організацій на підставі відповідного рішення загальних зборів (конференції).

Органи державної влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування не можуть виступати засновниками (співзасновниками) друкованих засобів масової інформації, крім випадків, передбачених законом.

Особа, яка заснувала друкований засіб масової інформації, є його засновником.

Особи, які об’єдналися з метою спільного заснування видання, вважаються його співзасновниками.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

Для фізичної особи:

заява про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації місцевої сфери розповсюдження;

копія паспорта (сторінок, що містять інформацію про громадянство та реєстрацію місця проживання фізичної особи).

Для юридичної особи:

заява про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації місцевої сфери розповсюдження;

засвідчені печаткою юридичної особи та підписом її керівника копії статуту (положення), чинні на момент подачі;

протокол або витяг з протоколу рішення загальних зборів (конференції) у разі заснування друкованого засобу масової інформації трудовим колективом згідно з вимогами статті 8 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»;

установчий договір між співзасновниками друкованого засобу масової інформації (засвідчений нотаріально, якщо одна із сторін – фізична особа);

довіреність, доручення (якщо заяву та/чи установчий договір, угоду між засновником і правонаступником підписує особа, якій таке право не надано правовстановлюючими документами).

СТРОКИ РОЗГЛЯДУ ЗАЯВИ ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ

Заява розглядається у місячний строк з дня її одержання.

За результатами розгляду заяви приймається одне з таких рішень:

 • про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації;

 • про відмову в державній реєстрації друкованого засобу масової інформації;

 • про зупинення строку розгляду заяви про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації.

У разі виявлення відсутності (неточного або неправильного зазначення) в заяві про державну реєстрацію відомостей, які передбачені Законом України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» та Положенням про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні, реєструвальний орган у десятиденний строк письмово повідомляє про це засновника (співзасновників).

РОЗМІР РЕЄСТРАЦІЙНОГО ЗБОРУ ЗА ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ

Засновник (співзасновники) сплачує реєстраційний збір протягом одного місяця з дня одержання письмового повідомлення органу реєстрації про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації.

Реєстраційний збір справляється у розмірах, установлених Постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 № 1287 «Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів».

За видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження:

в межах Автономної Республіки Крим, однієї області, обласного центру або двох і більше сільських районів – 24 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 408,00 грн.

в межах одного міста, району, окремих населених пунктів, а також підприємств,
установ, організацій – 14 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 238,00 грн.;

При цьому розмір реєстраційного збору за видачу свідоцтва про державну
реєстрацію друкованого засобу масової інформації для дітей та інвалідів зменшується на 50 відсотків.

Звільняються від сплати реєстраційного збору друковані засоби масової інформації, засновані з благодійною метою і призначені для безплатного розповсюдження.


Порядок отримання дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»дублікат свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформаціївидається на підставі письмової заяви засновника (співзасновників) до реєструючого органу.

Зазначена норма кореспондується з пунктом 4.1 глави 4 Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 21 лютого 2006 року№ 12/5, зареєстрованим Міністерством юстиції України 24 лютого 2006 року за № 173/12047 (далі – Положення), згідно з яким у разі пошкодження або втрати свідоцтва про державну реєстрацію засновник (співзасновники) має право на одержання дубліката.

Для отримання дубліката свідоцтва про державну реєстрацію у разі його втрати засновник (співзасновники) подає до реєструючого органу заяву та примірник друкованого засобу масової інформації, у якому опубліковано оголошення про втрату свідоцтва.

У разі пошкодження свідоцтва про державну реєстрацію засновник (співзасновники) подає до реєструючого органу заяву та пошкоджене свідоцтво, яке залишається у справі реєструючого органу.

За видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації справляється збір у розмірі, установленому постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року № 1287 «Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів» (далі – Постанова), який прив’язується до неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Пунктом 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України встановлено, що якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень.

Відповідно до пункту 9 Постанови за видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію періодичного друкованого видання справляється збір у розмірі 20 відсотків реєстраційного збору установленого пунктом 5 Постанови, а саме:

за видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження в межах однієї області, обласного центру або двох і більше сільських районів – 81,6 грн.;

за видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження в межах одного міста, району, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій – 47,6 грн.;

за видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, що спеціалізується на матеріалах еротичного характеру – 340 грн.;

за видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію дайджесту – 204 грн.


Підстави для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації або відмови у державній реєстрації громадських формувань

Одним із рішень, яке може прийматися за результатами проведення перевірки документів є зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації громадських формувань. Вичерпний перелік підстав зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації громадських формувань визначений у частині 1 статті 27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон), а саме:

 1. подання документів або відомостей, визначених Законом, не в повному обсязі;

 2. невідповідність документів вимогам, установленим статтею 15 Закону;

 3. невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

 4. невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

 5. невідповідність реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) відомостям, наданим відповідно до статті 13 цього Закону;

 6. несплата адміністративного збору або сплата не в повному обсязі;

 7. подання документів з порушенням встановленого законодавством строку для їх подання.

Документи, що потребують усунення підстав для зупинення розгляду документів, повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення. Протягом встановленого строку заявник має можливість усунути підстави для зупинення розгляду документів та подати необхідні документи, в цьому випадку поновлюється строк розгляду документів. Варто звернути увагу, що у разі поновлення розгляду документів обчислення строку розгляду документів, поданих для державної реєстрації, і проведення реєстраційних дій починається з дня подання документів, необхідних для усунення підстав для зупинення розгляду документів. Крім зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, за умови наявних підстав, передбачених частиною 1 статті 28 Закону, державний реєстратор зобов’язаний відмовити у державній реєстрації у разі, якщо:

 1. документи подано особою, яка не має на це повноважень;

 2. у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії;

 3. документи подані до неналежного суб’єкта державної реєстрації;

 4. не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;

 5. документи суперечать вимогам Конституції та законів України;

 6. документи суперечать статуту громадського формування;

 7. порушено встановлений законом порядок створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи;

 8. невідповідність найменування юридичної особи вимогам закону;

 9. щодо засновника (учасника) юридичної особи, що створюється, проведено державну реєстрацію рішення про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;

 10. щодо юридичної особи, стосовно якої в Єдиному державному реєстрі міститься запис про судове рішення щодо визнання повністю або частково недійсними рішень засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, визнання повністю або частково недійсними змін до установчих документів юридичної особи, якщо таке рішення або його частину визнано недійсними, зміни до установчих документів юридичної особи є підставою для проведення реєстраційних дій;

 11. документи для державної реєстрації припинення юридичної особи подані:
  – раніше строку, встановленого Законом; –
  щодо юридичної особи, що припиняється в результаті її ліквідації та є засновником (учасником) інших юридичних осіб та/або має не закриті відокремлені підрозділи, та/або є засновником третейського суду; в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відсутній запис про державну реєстрацію юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації в результаті злиття, приєднання або поділу; – щодо юридичної особи, що ліквідується, стосовно якої надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати податків і зборів та/або наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; – щодо юридичної особи, що реорганізується, стосовно якої надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати податків і зборів та/або наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та відсутні відомості про узгодження плану реорганізації юридичної особи; – щодо юридичної особи, стосовно якої надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування; – щодо юридичної особи, що припиняється в результаті ліквідації, стосовно якої надійшли відомості про відкрите виконавче провадження; – щодо юридичної особи, стосовно якої відкрито провадження у справі про банкрутство.

 

Як отримати документи, що містяться в реєстраційній справі, у паперовій формі.

Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 10.06.2016 № 1657/5 та зареєстрований Міністерством юстиції України від 10.06.2016 р. за № 839/28969 (далі – Порядок), встановлює умови, підстави та процедуру надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр), права та обов’язки суб’єктів, що є учасниками зазначеної процедури.

Розділом ІІІ Порядку визначено процедуру надання документів, що містяться в реєстраційній справі, у паперовій формі.

Частиною першою розділу ІІІ Порядку встановлено, що документи, що містяться в реєстраційній справі, у паперовій формі надаються за запитом про надання документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної, фізичної особи – підприємця (додаток 3) до Порядку.

Відповідно до частини  п’ятої розділу ІІІ Порядку,  разом із запитом заявник подає документ, що підтверджує внесення плати за надання документа в паперовій формі, що міститься у реєстраційній справі. Плата справляється за кожен отриманий документ. Кількість документів щодо яких подається запит, не обмежується.

Частиною четвертою статті 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» визначено, що за надання відомостей з Єдиного державного реєстру, а саме за надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі, справляється плата 0,07 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, станом на 01 січня календарного року. До 01.01.2021 року плата за надання документа в паперовій формі, що міститься у реєстраційній справі, складає 150 грн.

Запит про надання документів, що містяться в реєстраційній справі, подається до територіальних органів Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Документи, що містяться в реєстраційній справі, у паперовій формі, надаються протягом 24 годин після надходження запиту, крім вихідних та святкових днів.

 

Як зареєструвати відокремлений  підрозділ громадської організації та внести зміни до відомостей про відокремлений підрозділ громадської організації

Відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про громадські об’єднання» громадське об’єднання зі статусом юридичної особи може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням відповідного керівного органу громадського об’єднання згідно із статутом, у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Згідно з пунктом 9 частини першої Закону України «Про громадські об’єднання» для створення відокремлених підрозділів статут громадського об’єднання має містити, в тому числі, відомості про порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів громадського об’єднання (у разі їх створення громадським об’єднанням, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи).

Найменування відокремленого підрозділу має містити слова «відокремлений підрозділ» («філія», «представництво») та вказувати на належність до юридичної особи, яка створила зазначений відокремлений підрозділ.

Відокремлені підрозділи громадського об’єднання не є юридичними особами, крім випадків, передбачених Законом України «Про громадські об’єднання» та здійснюють свою діяльність на основі статуту громадського об’єднання.

Відокремлені підрозділи громадського об’єднання зі статусом юридичної особи можуть мати своє положення, якщо це передбачено статутом громадського об’єднання. Положення про відокремлений підрозділ громадського об’єднання містить інформацію про найменування відокремленого підрозділу, назву керівних (та в разі потреби контролюючих) органів, порядок обрання (призначення), строк повноважень, перелік повноважень керівних (та в разі потреби контролюючих) органів. Положення про відокремлений підрозділ громадського об’єднання не може суперечити законам та статуту громадського об’єднання.

Для державної реєстрації створення відокремленого підрозділу громадської організації подаються такі документи:

 1. Форма 5 – заява щодо державної реєстрації щодо державної реєстрації відокремленого підрозділу юридичної особи;
 2. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про створення відокремленого підрозділу.

Для державної реєстрації змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадської організації подається заява щодо державної реєстрації відокремленого підрозділу юридичної особи (форма 5).

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадської організації та внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ є безкоштовним та здійснюється не пізніше трьох робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації.

Державну реєстрацію відокремлених підрозділів громадських об’єднань, місцезнаходженням яких є населені пункти Харківської області, здійснює Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Харків) через відділ державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань у Харківській області Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків).

Консультацію з питань державної реєстрації відокремлених підрозділів громадської організації та  реєстрації змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадської організації, можливо отримати за телефонами: (057) 752 49 73; (095) 419 09 68.

 


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД

Документи, що подаються заявником для державної реєстрації змін до відомостей про постійно діючий третейський суд

 • заява про державну реєстрацію змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, які містяться в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр);
 • примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління засновника про внесення змін до відомостей про постійно діючий третейський суд
 • установчі документи постійно діючого третейського суду (положення, регламент третейського суду) у новій редакції – у разі внесення змін, що містяться в установчих документах постійно діючого третейського суду
 • список третейських суддів у новій редакції – у разі внесення змін до складу третейських суддів;
 • копія статуту засновника третейського суду.

У разі внесення змін до Положення та/або регламенту третейського суду або списку третейських суддів постійно діючого третейського суду засновник повинен протягом 15 днів з дня прийняття такого рішення забезпечити внесення змін до відомостей

Строк розгляду документів щодо постійно діючого третейського суду –15 робочих днів

(ст. 26 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»)

 

Плата за проведення державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у скорочені строки

Відповідно до та частини п’ятої статті 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» адміністративний збір та плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) справляються у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії або запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру, та округлюються до найближчих 10 гривень.

Статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» встановлено прожитковий мінімум для працездатних осіб у розмірі: з 1 січня 2020 року – 2102 гривні.

Розмір плати за проведення державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у скорочені строки встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1133 «Про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у скорочені строки».

Так, державна реєстрація у скорочені строки проводитися виключно за бажанням заявника у разі внесення ним додатково до адміністративного збору відповідної плати у розмірах, передбачених пунктом 1 даної постанови, а саме:

 • у подвійному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію:
 • протягом двох робочих днів – за проведення державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання, місцевий осередок громадського об’єднання із статусом юридичної особи, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;
 • протягом п’яти робочих днів – за проведення державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної партії як юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;
 • протягом 10 робочих днів – за проведення державної реєстрації змін до відомостей про організацію роботодавців, їх об’єднання як юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;
 • протягом 20 робочих днів – за проведення державної реєстрації змін до відомостей про місцевий осередок творчої спілки як юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою.
 • у п’ятикратному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію:
 • протягом 24-х годин – за проведення державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання, місцевий осередок громадського об’єднання із статусом юридичної особи, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;
 • протягом двох робочих днів – за проведення державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної партії як юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;
 • протягом семи робочих днів – за проведення державної реєстрації змін до відомостей про організацію роботодавців, їх об’єднання як юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;
 • протягом 15 робочих днів – за проведення державної реєстрації змін до відомостей про місцевий осередок творчої спілки як юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою.