Керівництво управління  
  Структурні підрозділи  
  Розклад роботи  
  Загальні правила роботи  
  Місія, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності Головного управління юстиції  
  Основні функції структурних підрозділів  
  Організаційна структура Головного територіального управління юстиції  
  Правові засади  
  Прийом громадян  
  Гаряча лінія  
  Плани роботи та звіти про їх виконання  
  Пріоритети роботи  
  Доступ до публічної інформації  
  Перелік та умови отримання послуг, що надаються управлінням, форми і зразки документів, правила їх заповнення  
  Звернення громадян  
  Безоплатна правова допомога  
  Управління персоналу  
  Cтажування громадян з числа молоді  
  Державні закупівлі  
  Лінія довіри  
  Фінансові ресурси  
  Основні засади очищення влади  
  Правова робота - Методичні рекомендації - 2017 рік  


 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ 
УЧАСТІ У КОНКУРСІ  НА  ЗАМІЩЕННЯ  ВАКАНТНИХ ПОСАД ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

 Особи, як бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії Головного управління юстиції у Харківській області такі документи:

- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

- заповнену особову картку (форма П-2 ДС) із автобіографією (бланки надаються відділом кадрової роботи та державної служби Головного управління юстиції у Харківській області);

- одна фотокартка розміром 4 х 6 см , дві -  3х4 см.;

- копії документів про освіту, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;

- відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім'ї за минулий рік (бланки надаються відділом кадрової роботи та державної служби Головного управління юстиції у Харківській області);

- копію трудової книжки (для працюючих – засвідчену за місцем роботи із зазначенням дати засвідчення);

- копію всіх сторінок паспорта громадянина України (засвідчуються кадровою службою Головного управління юстиції у Харківській області);
- копію військового квітка;
- копію послужного списку (для працівників органів внутрішніх справ);
- копію ідентифікаційного коду;
- копію документів, що підтверджують наявність пільг;
 
 Всі копії документів надаються до відділу кадрової роботи та державної служби  з оригіналами (крім послужного списку).
     
    Державні службовці, які працюють в органах юстиції Харківської області та особова справа яких знаходиться в Головному управлінні юстиції у Харківській області, і бажають взяти у  участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.
    
- Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

 

 

 

   

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16

тел.: (057) 751-81-68

e-mail: info@kh.minjust.gov.ua

www.kharkivobljust.gov.ua

карта сайта