Новини законодавства

Новини законодавства

7 листопада 2018 року набуває чинності Закон України від 05.10.2017 № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» (опублікований в газеті «Голос України» від 07.11.2017 № 206).

Даний нормативно-правовий акт визначає правові та організаційні засади надання електронних довірчих послуг, у тому числі транскордонних, права та обов'язки суб'єктів правових відносин у сфері електронних довірчих послуг, порядок здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, а також правові та організаційні засади здійснення електронної ідентифікації.

Законом регулюються відносини, що виникають між юридичними, фізичними особами, суб’єктами владних повноважень у процесі надання, отримання електронних довірчих послуг, процедури надання цих послуг, нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, а також основні організаційно-правові засади електронної ідентифікації. Зокрема, запроваджуються такі механізми, як електронна ідентифікація, електронний підпис, електронна печатка, електронна позначка часу, реєстрована електронна доставка, інтероперабельність тощо.

Відповідно до зазначеного нормативно-правового акту втрачає чинність Закон України «Про електронний цифровий підпис» та вносяться зміни до Законів України «Про Національний банк України», «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України».

Одночасно із Законом набувають чинності наступні нормативно-правові акти:

постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 356 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про електронні довірчі послуги» (опублікована в газеті «Урядовий кур’єр» від 18.05.2018 № 93);

спільні постанова правління Пенсійного фонду України від 12.06.2018 № 12-1 та наказ Міністерства юстиції України від 12.06.2018 № 1820/5 «Про внесення зміни до Порядку надання інформації Пенсійним фондом України на запити органів виконавчої служби та приватних виконавців. Про внесення зміни до Порядку надання інформації Пенсійним фондом України на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців», зареєстровані в Міністерстві юстиції України 14.06.2018 за № 716/32168 (опубліковані в бюлетені «Офіційний вісник України» від 06.07.2018 № 51);

наказ Міністерства юстиції України від 12.06.2018 № 1827/5 «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про електронні довірчі послуги», зареєстрований в  Міністерством юстиції України 15.06.2018 за № 721/32173 (опублікований в бюлетені «Офіційний вісник України» від 06.07.2018 № 51);

спільний наказ Міністерства соціальної політики України та Міністерства юстиції України від 04.07.2018 № 961/2276/5 «Про внесення зміни до Порядку електронної взаємодії Міністерства соціальної політики України та Міністерства юстиції України щодо підтвердження факту народження дитини», зареєстровані в Міністерстві юстиції України 12.07.2018 за № 810/32262 (опублікований в бюлетені «Офіційний вісник України» від 31.07.2018 № 58);

спільний наказ Міністерства соціальної політики України та Міністерства юстиції України від 10.08.2018 № 2609/5/350 «Про внесення змін до Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.08.2018 за № 939/32391 (опублікований в бюлетені «Офіційний вісник України» від 04.09.2018 № 67);

спільний наказ Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 13.08.2018 № 2619/5/695 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про електронні довірчі послуги», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.08.2018 за № 940/32392 (опублікований в бюлетені «Офіційний вісник України» від 04.09.2018 № 67);

наказ Міністерства юстиції України від 12.09.2018 № 2936/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 18 січня 2013 року № 130/5», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.09.2018 № 1064/32516 (опублікований в бюлетені «Офіційний вісник України» від 28.09.2018 № 74);

 постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 749 «Про затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності» (опублікована в газеті «Урядовий кур’єр» від 02.10.2018 № 184);

постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2018 № 775 «Про затвердження обов’язкових вимог до Довірчого списку» (опублікована в газеті «Урядовий кур’єр» від 05.10.2018 № 187);

постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2018 № 821 «Про затвердження Порядку зберігання документованої інформації та її передавання центральному засвідчувальному органу в разі припинення діяльності кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг» (опублікована в газеті «Урядовий кур’єр» від 17.10.2018 № 194);

постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2018 № 821 «Про затвердження Порядку зберігання документованої інформації та її передавання центральному засвідчувальному органу в разі припинення діяльності кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг» (опублікована в газеті «Урядовий кур’єр» від 17.10.2018 № 194);

наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку ведення Довірчого списку» від 29.10.2018 № 3373/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 29.10.2018 за № 1221/32673 (опублікований в бюлетені “Офіційний вісник України” від 02.11.2018 № 84).

 

 

 

 

 

   

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16

тел.: (057) 751-81-68

e-mail: info@kh.minjust.gov.ua

www.kharkivobljust.gov.ua

карта сайта