Передплата офіційних періодичних видань Міністерства юстиції України

Передплата офіційних періодичних видань Міністерства юстиції України

З метою належного рівня інформування органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян відповідно до Указу Президента України від 13.12.1996 № 1207/96 “Про опублікування актів законодавства України в інформаційному бюлетені “Офіційний вісник України” Міністерство юстиції України з 1997 року видає бюлетень Офіційний вісник України” - найповніше офіційне видання, в якому публікуються державною мовою повні тексти нормативно-правових актів, включених до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, а саме:

закони України, постанови Верховної Ради України, акти Конституційного Суду України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти Національного банку України, нормативно-правові акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, міжнародні договори України, що набрали чинності, європейські конвенції, рішення Європейського суду з прав людини тощо.

Журнал “Бюлетень Міністерства юстиції України” є фаховим науково-практичним виданням, що висвітлює діяльність органів юстиції та публікує основні наукові результати дисертаційних досліджень у галузі права. Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 № 747 журнал включено до Переліку фахових видань України у галузі юридичних наук.

Повідомляємо, що на даний час стартує передплатна кампанія на І півріччя 2019 року.

Передплату можна оформити у всіх поштових відділеннях України за такими передплатними індексами:

 

Назва видання

Передплатний індекс

Форми випуску та

періодичність виходу

Бюлетень “Офіційний вісник України”

40433

Журнальна форма 2 рази

на тиждень

Бюлетень “Офіційний вісник України”

48345

Електронний варіант на CD-диску

1 раз на місяць

“Бюлетень Міністерства юстиції України”

22670

Журнальна форма 1 раз на місяць

“Бюлетень Міністерства юстиції України”

86654

Електронний варіант на CD-диску 1 раз на місяць

 

Додаткову інформацію про видання можна отримати за телефоном          (044) 517-70-20 (ДП “Центр оцінки та інформації”)

 

 

 

 

 

 

   

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16

тел.: (057) 751-81-68

e-mail: info@kh.minjust.gov.ua

www.kharkivobljust.gov.ua

карта сайта