Бесіда на тему: “Правовий статус ромської національної меншини та проведення державної реєстрації народження дитини з пропуском строку»

Бесіда на тему: “Правовий статус ромської національної меншини та проведення державної реєстрації народження дитини з пропуском строку»

22 червня 2018 року головним спеціалістом Вовчанського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Харківській області (надалі - відділ) Бабашевою О.Є. у приміщенні відділу, представниці ромської національної меншини, було  вручено витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням  відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України та проведено бесіду,  на тему: «Правовий статус ромської національної меншини. Порядок проведення державної реєстрації народження дитини з пропуском строку».

Під час бесіди громадянці було повідомлено, що правовий статус представників ромської національної меншини визначено у міжнародному та національному законодавстві України. З врахуванням вимог статті 1 Закону України "Про національні меншини в Україні" представникам ромської національної меншини, які є громадянами України, на території України гарантуються рівні політичні, соціальні, економічні та культурні права і свободи, підтримується розвиток національної самосвідомості й самовиявлення. Усі громадяни України користуються захистом держави на рівних підставах. При забезпеченні прав осіб, які належать до національних меншин, держава виходить з того, що вони є невід’ємною частиною загальновизнаних прав людини.

 

 

Громадяни України всіх національностей зобов’язані дотримуватися Конституції та законів України, оберігати її державний суверенітет і територіальну цілісність, поважати мови, культури, традиції, звичаї, релігійну самобутність українського народу та всіх національних меншин.

З метою створення належних умов для захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини, Указом Президента України від 08.04.2013 р. № 201 схвалено Стратегію захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року. Основними завданнями з реалізації Стратегії є сприяння правовому соціальному захисту ромів, сприяння їх зайнятості, підвищення освітнього рівня, забезпечення охорони здоров’я ромів, поліпшення житлово-побутових умов ромів, задоволення культурних та інформаційних потреб.

Також громадянці було роз'яснено пункт 24 Глави ІІІ Правил державної реєстрації актів  цивільного стану  в  Україні, а саме: державна реєстрація народження з пропуском строку проводиться відділом ДРАЦС на загальних підставах за заявою будь-кого з осіб визначених статтею 144 Сімейного кодексу України,  згідно якої батьки зобов'язані були невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного стану, у разі смерті батьків або неможливості для них з інших причин зареєструвати народження дитини,  реєстрація проводиться за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника закладу охорони здоров'я, в якому народилася дитина або в якому на цей час вона перебуває. 

Несвоєчасна без поважної причини державна реєстрація батьками народження дитини в державних органах державної реєстрації актів цивільного стану тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (стаття 212¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення).  

Державна реєстрація  проводиться за місцем народження дитини, за місцем проживання батьків дитини на момент її народження. Для державної реєстрації подаються один з документів, який є підставою для державної реєстрації  визначених законодавством(п.2 Гл.ІІІ Правил) — у даному випадку медичне свідоцтво про народження (форма №103/о),  видане  закладом охорони здоров'я незалежно від підпорядкування та форми власності, де приймаються пологи; медичне свідоцтво про народження або медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу (форма №103-1/о). 

Одночасно громадянці було доведено до її відома про запровадження загальнонаціонального право​просвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО​!”,  метою якого є підвищення юридичної грамотності громадян України та формування нової правової культури в суспільстві. Зазначений проект не лише  інформує громадян про їхні права, а й навчає як ці права захищати, дає чіткі й зрозумілі поради як діяти, коли їх права порушують.            

 

 

 

 

 

 

   

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16

тел.: (057) 751-81-68

e-mail: info@kh.minjust.gov.ua

www.kharkivobljust.gov.ua

карта сайта