НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА

22 червня 2018 року набрав чинності Закон України «Про внесення зміни до статті 30 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (опубліковано в газеті «Голос України» від 21.06.2018  № 113).

Даним Законом внесено зміни до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», який визначає умови, норми і порядок пенсійного забезпечення громадян України із числа осіб, які перебували на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, Національній поліції, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України, та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом.

23 червня 2018 року набере чинність Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих питань проходження громадянами військової служби» (опубліковано в Газеті України від 22.06.2018 № 114).

Даним нормативно-правовим актом вносяться зміни: до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України»  та Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

 

Так зокрема, в Законі України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» пункт 4 статті 9 доповнено третім абзацом, порядок і розміри грошового забезпечення військовослужбовців, відряджених до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних навчальних закладів для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі, визначаються Кабінетом Міністрів України.

 

 

 

 

 

   

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16

тел.: (057) 751-81-68

e-mail: info@kh.minjust.gov.ua

www.kharkivobljust.gov.ua

карта сайта