Керівництво управління  
  Структурні підрозділи  
  Розклад роботи  
  Загальні правила роботи  
  Місія, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності Головного управління юстиції  
  Основні функції структурних підрозділів  
  Організаційна структура Головного територіального управління юстиції  
  Правові засади  
  Прийом громадян  
  Гаряча лінія  
  Плани роботи та звіти про їх виконання  
  Пріоритети роботи  
  Доступ до публічної інформації  
  Перелік та умови отримання послуг, що надаються управлінням, форми і зразки документів, правила їх заповнення  
  Звернення громадян  
  Безоплатна правова допомога  
  Управління персоналу  
  Cтажування громадян з числа молоді  
  Державні закупівлі  
  Лінія довіри  
  Фінансові ресурси  
  Основні засади очищення влади  
  Правова робота - Методичні рекомендації - 2017 рік  


 

До уваги громадян, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємці!

До уваги громадян, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємці!

Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету коштів здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 106 «Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету» (далі-постанова), Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2013 № 787 (зі змінами), Бюджетного кодексу України.

Відповідно до вказаної постанови, Міністерство юстиції України визначено органом, який контролює справляння надходжень бюджету за кодами класифікації доходів бюджету:

22010300 - адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

22012600 - адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

22012700 - плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

22012900 - плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету коштів, здійснюється за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету. Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 25.04.2016 № 1216/5, відповідальним за здійснення контролю на території Харківської області за справлянням надходжень до державного бюджету за вказаними кодами класифікації доходів бюджету визначено Головне територіальне управління юстиції у Харківській області.

Для отримання подання про повернення помилково або надміру зарахованих коштів до державного бюджету заявник повинен подати:

- заяву про повернення коштів з обов'язковим зазначенням: обґрунтування необхідності повернення коштів з бюджету; найменування платника (суб'єкта господарювання), код ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті);

- документ, який підтверджує перерахування коштів до державного бюджету за надання адміністративної послуги.

З відповідним поданням платник разом з заявою про повернення коштів з бюджету та оригіналом або копією документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету звертається до органу казначейства (за місцем зарахування платежу до бюджету).

Також повідомляємо, що відповідно до п.10 Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, платник подає до відповідного органу Казначейства заяву та подання, дати складання яких не перевищують 30 календарних днів.

 

 

 

   

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16

тел.: (057) 751-81-68

e-mail: info@kh.minjust.gov.ua

www.kharkivobljust.gov.ua

карта сайта